АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2018– 2019 н.р.

1. Борівський загальноосвітній заклад середньої освіти І-ІІІ ст.розташований за адресою смт. Борова вул.. Миру, 36 Фастівського району Київської області

Статут закладу зареєстрований 02.11.2017р. рішенням Фастівської районної ради УП скликання № 161-15-УП.

Свідоцтво про атестацію навчального закладу № 002354, видане відповідно до наказу Департаменту освіти Київської державної адміністрації 04.06.2014р. № 177 на підставі рішення Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 03.06.2014 (протокол № 152).

Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – навчальний заклад з інноваційними програмами та проектами:

З 2008 року – проект «Росток, з 2010 року – НПП «Інтелект України»

Навчальний заклад упродовж 5 років працював над проблемами:

- Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та розвитку в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного процесу.

Загальні відомості по закладу:

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість класів

36

3.

Загальна кількість учнів

892

4.

Кількість класів /в них учнів/ «Росток»

6кл. 141 уч.

5.

Кількість класів /в них учнів/ НПП «Інтелект України»

7 кл. 170 уч.

6.

Профільне навчання:

- філологічний клас

- універсальний з поглибленим вивченням англійської мови

10-А,11-А учнів - 45

10-Б, учнів -25

11-Б, учнів -21

7.

Кількість - їдалень

- буфетів

1

1

8.

Кількість посадочних місць у їдальні

100

9.

Забезпечення учнів гарячим харчуванням:

З них: - пільгових категорій

- діти, батьки яких брали участь в АТО

- за кошти батьків

16

28

200

10.

Загальна кількість працівників

90

11.

Загальна кількість педагогічних працівників

63

12.

Наявність комп’ютерів:

10

16

13.

Мультимедійні комплекси

2

14.

Забезпеченість класів інтерактивними дошками, комп’ютерами, телевізорами за спонсорські кошти (батьківські)

17 класів

15.

Загальний книжковий фонд:

З них підручників

9957

9410

16.

Забезпеченість кабінетами:

- фізики

- хімії

- географії

- математики

- української мови

- зарубіжної літератури

- інформатики

- біології

- основ здоров’я

- іноземної мови

- хореографії

- Технологій і трудового навчання

Кількість

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

17.

Музеї:

етнографічний «Світлиця»

зразковий музей історії селища і школи

1

1

18.

Спортивні зали

2

Результати методичної роботи за минулий навчальний рік

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації учителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та розвитку в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного процесу» проводиться впродовж 3 років .

Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками були: педагогічна рада, методична рада, методичні об′єднання учителів-предметників, методичні об′єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо. Цікаві форми роботи проводились у школі з учнями під час проведення предметних декад: випуск газет, конкурси, культпоходи в театри тощо.

У 2017-2018 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради школи:

С е р п е н ь

1. Про підсумки роботи школи у 2016-2017 н.р.

2. Мета і завдання сучасної школи: місія, дух, імідж закладу, перспективи розвитку

Л и с т о п а д

1. Реалізація учителем аспектів мотивації для формування життєвих компетентностей на уроках біології, основ здоров'я, медицини, фізкультури.

Л ю т и й

1. Інноваційна діяльність школи із забезпечення якості профільної освіти та проектних класів.

К в і т е н ь

1. Роль класного керівника у вихованні особистості учня. Творчість, звільнення від стереотипів

Протягом 2017-2018н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня учителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності при КОКЗ «Академія неперервної освіти». Активізувалась участь учителів школи в обласній виставці- ярмарку педагогічних ідей і технологій. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об′єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, проведення предметних тижнів. Значну частину уроків представлено з використанням інноваційних технологій, впровадженням новітніх форм і методів роботи на уроці. Учителі Станкевич Л.В. та Олішевська Н.Д. опублікували свої розробки у професійних виданнях «Мій урок» та «Трудове навчання у школі».

Нагородження учителів:

Братко І.І. – Почесна грамота МОН

Онищук О.В.- Грамота Департаменту освіти і науки КОДА

Білодід В.В. - Грамота Департаменту освіти і науки КОДА

Щербатюк Л.Ю. - Грамота Департаменту освіти і науки КОДА

Освіта вчителів

Навчальний рік

Усього

Магістр

Вища

Бакалавр

Середня спеціальна

2017-2018 н.р.

63

3

56

1

3

Рівень педагогічної майстерності

Навчальний рік

Усього

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст П категорії

Уч.спец.

Старший учитель

Учитель методист

Знак «ВІдмінник освіти»

2017-2018

63

37

6

7

13

27

6

4

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2017-2018 н.р.

В и с о к и й - 93 учні – 10%

Д о с т н і й – 305 учнів – 33 %

С е р е д н і й – 494 учні – 57 %

У 2017-2018 навчальному році школу закінчили 45 випускників 11-х класів; 78 учнів 9-х класів.

45 випускників 11-х класів брали участь у ЗНО:

Інформація про кількість учнів 11 класу, які складатимуть ДПА-ЗНО у 2018 році

Предмет

ДПА у формі ЗНО

(к-ть учнів)

Дата проведення

4- предмет за вибором учня

(к-ть учнів)

Українська мова

45

24 травня 2018 р.

-

21

24

Математика

25

22 травня 2018 р.

7

11

3

14

4

Історія України

26

06 червня 2018 р.

3

Біологія

11

04 червня 2018 р.

6

10

5

1

1

Хімія

4

13 червня 2018 р.

4

Фізика

4

11 червня 2018 р.

1

Географія

8

08 червня 2018 р.

11

Англійська мова

12

01 червня 2018 р.

12

43 випускники 9-х класів планують продовжити навчання в 10 класі нашого закладу – станом на 01 червня 2018 року

Станом на 01 червня 2018 року наказом директора зараховано до 1-х класів 101 учень

Особливості організації навчального процесу

- «Школа проти СНІДу»

- «Кроки до порозуміння»

Перелік типових освітніх програм, що впроваджувалися у 2017-2018 н.р.

та затверджені на 2018 – 2019 навчальний рік

Класи

Наказ МОН

Таблиця

І ступінь

1-В, 1-Г

НУШ -1

2-В, 2-Г, 3-Г, 4-Б, 4-В, 4-Г

від 20.04.2018

№ 407

№ 1

· Програма підготовки дітей до школи «Впевнений старт»

ІІ ступінь

5-Б, 5-В, 5-Г

від 20.04.2018

№ 405

№ 1

6-Б, 6-В

від 20.04.2018

№ 405

№ 10

7-В, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-В, 9-Г

від 20.04.2018

№ 405

№12

ІІІ ступінь

10 - А

від 20.04.2018

№ 408

№ 2, 3

Профіль:

· Українська мова

· Англійська мова

10-Б

від 20.04.2018

№ 408

№ 2, 3

Профіль:

· Правознавство

· Історія України

11 - А

від 20.04.2018

№ 408

№ 9

· Філологічний профіль

11 - Б

від 20.04.2018

№ 408

№ 2

· Універсальний профіль

Інноваційні

проектні програми

1-А, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 7-А, 8-А

НПП «Інтелект України»

1-Б, 2-Б, 3-В, 6-А, 7-Б, 9-А

НПП «Росток»

У 2017-2018 навчальному році навчальний заклад має 34 призових місця в районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 12.09.2017 № 305 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, та Положення про І (шкільний) та ІІ (районний) етапи олімпіад, затвердженого рішенням колегії відділу освіти Фастівської РДА від 02.06.2016, відповідно до наказу відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації № 216 від 19.10.2017 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному році» та наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 404 від 27.12. 2017 року «Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році» з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді учні школи були залучені до участі в олімпіадах.

Переможці та призери ІІ(районного) і ІІІ(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

Інформація

про переможців, призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017/2018 н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Пред

мет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

ІІІ (обласний) етап

1

Золотопер Валерія Ігорівна

Українська мова та література

7

ІІІ

Станкевич Л.В.

2

Чех Юлія Сергіївна

Англійська мова

10

ІІ

Сулько Т.Т.

3

Матвіюк Дарія Олександрівна

Англійська мова

11

І

Орлова К.Ю.

4

Тринчук Вероніка Сергіївна

Екологія

хімія

10

ІІ

Тринчук О.О.

Тринчук О.О.

ІІІ місце

5

Бабенко Євгенія Юріївна

Образотворче мистецтво

9

ІІ

Олішевська Н.Д.

6

Кирильченко Єлизавета Олексіївна

Образотворче мистецтво

10

ІІІ

Олішевська Н.Д.

7

Калюжна Аліна Олександрівна

Образотворче мистецтво

11

ІІ

Олішевська Н.Д.

8

Жук Марія Юріївна

Трудове навчання

9

ІІ

Олішевська Н.Д.

9

Калюжна Аліна Олександрівна

Трудове навчання

11

ІІ

Олішевська Н.Д.

10

Пуршак Ольга Михайлівна

Трудове навчання

11

ІІІ

Олішевська Н.Д.

11

Воробей Антон Олександрович

Трудове навчання

9

ІІ

Мостовий ю.В.

12

Матвіюк Дарія Олександрівна

Історія

Англійська мова

11

ІІІ

Сидорова Л.Я.

Толстова Т.О.

13

Мельник Максим Олександрович

Математик

6

ІІІ

Оберемок І.М.

14

Богатиренко Віктор Андрійович

Математик

7

ІІІ

Оберемок І.М.

15

Вовк Віталій Володимирович

ІКТ

9

ІІІ

Вєрова М.В.

ІІІ місце

16

Кисіль Дмитро Віталійович

ІКТ

11

ІІІ

Вєрова М.В.

17

Березанська Тамара Анатоліївна

Правознавство

10

ІІ

Братко І.І.

І місце, учасник ІV етапу

18

Жук Марія Юріївна

Російська мова

9

ІІ

Моргунова Л.А.

19

Литвін Аліна Едуардівна

правознавство

9

Братко І.І.

І місце, учасник ІV етапу

20

Петруньок Іван Віталійович

ІКТ

10

Вєрова М.В.

ІІІ місце

21

Власенко Юлія Вікторівна

правознавство

11

Братко І.І.

ІІІ місце

22

Тітаренко Софія Максимівна

Англійська мова

8

Толстова Т.О.

23

Гаркавий Денис Олегович

Біологія

ІКТ

9

Щербатюк Л.Ю.

Вєрова М.В.

24

Тучак Валерій Олегович

ІКТ

11

Вєрова М.В.

25

Васильєв Олександр Дмитрович

історія

9

Братко І.І.

26

Патлай Амріта

хімія

11

Тринчук О.О.

27

Богатиренко Віктор Андрійович

Математика

7

Оберемок І.М.

28

Сідоров Богдан Вікторович

Математика

фізика

11

Мовчан Т.В.

Шевельова Т.Л.

29

Санченко Данило Романович

географія

8

Зоренко О.А.

30

Козаченко Аліна Володимирівна

Географія

право

11

Зоренко О.А.

Братко І.І.

31

Бей Марія Денисівна

право

9

Братко І.І

Серед учасників І (районного) етапу конкурсу захисту наукових робіт МАН школу представляла Тринчук Вероніка (секція наук про землю), де стала переможцем і представляли свою роботу на ІІ (обласному) етапі МАН.

Стан здоров’я учнів за підсумками 2017-2018 н.р.

Усього дітей у школі: 892

З них:

О с н о в н а група - 373

П і д г о т о в ч а група – 341

С п е ц і а ль н а група – 95

Робота гуртків у 2017 – 2018 н.р.

Назва гуртка

К-сть годин

класи

К-сть учнів

керівник

Розклад занять

1

Різьба по дереву

4

6-7

20

Мостовий Ю.В.

Четвер, п’ятниця 15.00

2

Впевнений старт

3

д/ш

27

Шуляк В.А.

Луценко Л.М.

Луценко Ю.В.

Микитюк Л.О.

Середа 13.00

3

Моделювання іграшок-сувенірів

4

5-8

20

Олішевська Н.Д.

Середа, четвер 14.50

4

«Джура»

2

5-10

20

Вєрова Н.В.

Четвер 15.00

5

Хореографічний „Лілея”

4

1-6

20

Білодід В.В.

Вівторок, четвер 13.00

6

Театрально-драматичний „Гармонія”

3

4

5-11

20

20

Моргунова Л.А.

Колесник Н.Л.

Понеділок, середа

Вівторок, четвер

15.00

7

„Мнемозіна” юні екскурсоводи

4

7-8

20

Чередниченко З.В.

Вівторок, четвер

8

„Основи наукової діяльності з хімії”

4

7-11

20

Тринчук О.О.

Понеділок, четвер 15.00

9

Туристично-краєзнавчий

4

5-9

20

Гончарова Л.М.

Середа 15.00

Субота 10.00

Виховна робота у 2017-2018 н.р.

Становлення і розвиток України як держави з ринковою економікою вимагають від загальноосвітньої школи виконання низки специфічних завдань, які зумовлені необхідністю підготовки молодого покоління до самостійного життя. Велику роль відіграє виховний процес у становленні особистості. Результати може дати лише плідна співпраця всіх структур, які формують особистість.

Протягом 2017-2018 н.р. виховна робота в Борівській ЗОШ І-ІІІ ступенів велась згідно Програми авторського колективу під керівництвом Беха І.Д. «Основні орієнтири виховання».

Виховна робота – це щоденна робота класних керівників, педагогів-організаторів, шкільного психолога, заступника директора з виховної роботи. Поточна робота була організована таким чином:

- класні керівники щотижня проводили виховні години згідно затверджених планів класних керівників;

- щомісяця проводились збори учнів за паралелями, на яких узагальнювались досягнення учнів у навчанні, поведінці та інших аспектах шкільного життя;

- постійно відбувався контроль за відвідуванням учнями школи;

- проводились виховні заходи згідно з планом виховної роботи окремих класних колективів та школи;

- учні школи брали участь в конкурсах шкільного, районного, обласного та Всеукраїнського етапів;

- підвищення цікавості учнів до вивчення окремих предметів здійснювалось протягом предметних декад.

-

-

- Важливою складовою виховної роботи в школі є робота з дітьми девіантної поведінки, що перебувають на внутрішкільному обліку. З такими учнями проводили виховні заходи класні керівники, шкільний психолог; проводилась робота з батьками, деякі учні та їх батьки викликались на наради при директорі школи; в разі потреби, до виховної роботи залучались соціальний працівник Борівської селищної ради та опікунська комісія при виконкомі Борівської селищної ради.

Підвищена педагогічна увага в ході виховного процесу приділялась дітям соціально незахищених груп: дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими потребами, дітям, сім’ї яких перебувають в складних життєвих обставинах.

Велике значення у виховній роботі надавалось патріотичному вихованню учнів. Протягом року було проведено цілий ряд заходів та акцій спрямованих на підвищення національної самосвідомості дітей, зокрема це акції, присвячені воїнам АТО:

-День Миру;

-Акція «Голуб Миру»;

- свято Українського козацтва;

- акція «Ліки для воїнів АТО»;

-Акція «Добре діло» впорядкування могили невідомого воїна;

- Курс лекцій «За здоровий спосіб життя»,

- Зустрічі з воїнами АТО, відвідування музею АТО, облаштування музею АТО в школі…

Велику роль відіграє і організація самоврядування в школі. Основними напрямками виховної роботи з учнівськими колективами є:

· громадсько-патріотичний;

· господарсько-екологічний;

· спортивно-туристичний;

· культурно-масовий;

· навчально-шефський;

· інформаційно-профорієнтаційний.

Згідно з цими напрямками роботи планувалася робота і шкільного самоврядування.

Всього гуртковою роботою було охоплено 300 учнів.

Розвитку творчих здібностей сприяли учнівське наукове товариство «Ерудит» та створена в школі мережа гуртків, яка розподілилася таким чином:

· художньо-естетичного спрямування: «Вишивка атласною стрічкою» Олішевська Н.Д., театрально-драматичний «Гармонія» - Моргунова Л.А., Колесник Н.Л., хореографічний «Лілея» - Білодід В.В.

· патріотично-краєзнавчого спрямування: «Мнемозіна», - Чередниченко З.В., туристично-краєзнавчий «Всюди буду» - Гончарова Л.М. , «Джура» - Верова Н.П.

· науково-технічні: «Лобзик» Мостовий Ю.В. „Основи наукової діяльності з хімії” – Тринчук О.О.;

· «Впевнений старт» - Кізян О.П., Кондратенко Л.П., Щербатюк Л.Ю.

Всього гуртковою роботою було охоплено 300 учнів.

Учні школи та вчителі брали участь у конкурсах та різноманітних спортивних змаганнях. Результативність представлена в таблиці:

конкурс

учасник

керівник

результат

1

Фотоконкурс «Неосяжна моя, Україно!»

Бєлоусова Тетяна 3а

Горенко Оксана 8б

Брюхов Керим 3-А

Ващук Аріна 2-А

Гарькава Маргарита 3-А

Голуб Л.Л.

Колесник Н.Л.

Голуб Л.Л.

Коваль Н.І.

Голуб Л.Л.

І м.Районний етап

Районний етап

ІІ м.Рай. етап

Ім. рай.етап

Ім. рай.етап

2

Козацький гарт

Команда учнів

Сладков С.А.

І м.Обласний етап

Всеукраїнський етап

3

Фотоконкурс «Моя Україна»

Горенко Оксана 8б

Мазуркевич Анна 8б

Бондар Влас 2-А

Лєдовський Даніїл 2-А

Мартиненко Марія 2-А

Задоя Вікторія 3-В

Возний Данило 5-Б

Тальянська Анна 3-А

Коновалов Антон 3-А

Крупа Катерина 3-Г

Опарієнко Вероніка 7-Б

Тітаренко Максим 5-А

Колесник Н.Л.

Коваль Н.І.

Чужа О.В.

Олішевська Н.Д.

Голуб Л.Л.

Солопенко Л.М.

Шевельова Т.Л.

Саковська Л.П.

Районний етап

І м. районний етап

ІІ м. р.етап

І м. р. етап

4

Конкурс малюнків „Твоє майбутнє – в твоїх руках»

Догару Ауріка 9-А

Данелюк Юлія 8а

Олішевська Н.Д.

Районний етап

5

„Український сувенір”

Веселюк Давід 3б

Цюняк Крістіна 8в

Янковська Людмила 3-А

Путінцев Ілля 2-А

Кузьменко Кирило 1-Б

Коломієць Єлизавета 6-В

Андрєєв Ярослав 8-В

Воробей Антон 9-Б

Корж К.І. Олішевська Н.Д.

Голуб Л.Л.

Коваль Н.І.

Кізян О.П.

Олішевська Н.Д.

Мостовий Ю.В.

Мостовий Ю.В.

ІІІ м. рай. етап

ІІІ м. рай. Етап

ІІ м. рай. етап

І м. рай. етап

ІІІ м. рай. Етап

ІІІ м. рай. етап

5

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

Манькова Софія 4а

Опарієнко Вероніка 7-Б

Луценко Л.М.

Шевельова Т.Л.

І м. рай. Етап

І м. рай. етап

6

Новорічна композиція

Селіхова Валентина 1-Б

Попович Софія 3-А Горбан Анастасія 3а

Марінова Марія 2-Б

Бєлоусова Марія 5а

Кізян О.П.

Голуб Л.Л.

Березянська О.П.

Саковська Л.П.

Районний етап

Ім. районний етап

Ім. районний етап

Ім. районний етап

Ім. районний етап

7

Обласний конкурс хореографічний колективів «Терпсихора запрошує…»

Колектив «Лілея»

Білодід В.В.

Обласний етап

10

Обєднаймося ж , брати наші

Цюняк Крістіна Романівна 8-В

Олішевська Н.Д.

Районний етап

11

МАН

Тринчук Вероніка 10-Б

Тринчук О.О.

Обласний етап

12

Космічні фантазії

Горкуценко Євамарія 3-А

Кривонос Валентина

3-Б

Матвіюк Даря 11Б

Опарієнко Вероніка

7-Б

Калюжна Аліна 11Б

Хащевський Микита

5-Б

Голуб Л.Л.

Корж К.І.

Шевельова Т.Л.

Шевельова Т.Л.

Шевельова Т.Л.

Олішевська Н.Д.

Районний етап

Районний етап

ІІ м. обласний етап

І м. районний етап

Районний етап

ІІІ м. обласний етап

13

Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник»

Кононенко Анастасія 5-А

Москальчук Назар 4-А

Місюра Ярослав 4-А

Зоренко О.А.

Луценко Л.М.

Луценко Л.М.

ІІІ м. рай. Ета

ІІІ м. обл. етап

ІІІ м. рай. етап

14

Сокіл. Джура

Команда учнів

Діхтяр Н.В.

ІІІ м. рай. етап

15

Всеукраїнський конкурс малюнків «Я маю право»

Пітцик Софія 5а

Голосна Поліна 5а

Олішевська Н.Д.

І м. обл. етап

16

Першість Фастівського району з

- Тенісу

- Шахів

- Шашок

«Веселі старти»

Першість району з фут залу

Першість району з фут залу серед збірних команд

Команда учнів

Команди

4-і класи

4,5-і класи

8-11 кл.

Сладков С.А.,

Сладков С.А.

Сладков С.А.

Діхтяр Н.В.

Сладков С.А.

Сладков С.А.

Сладков С.А.

Районний етап

Шашки І місце

Шашки ІІ м.

Теніс І м. хлопці

Теніс І м.дічата

ІІ м. районний етап

І м. районний етап

Основні завдання та напрямки виховної роботи на наступний рік.

1. Робота над виховною проблемою школи „Життєва компетентність як чинник розвитку особистості – творця власного життя, історії й культури”.

2. Продовження роботи по формуванню в учнів національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, прагнення розвивати та захищати рідну державу.

3. Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики моральної самооцінки, формування їх моральних переконань.

4. Вироблення в учнів свідомого ставлення до праці, як вищої цінності в суспільстві, підготовка їх до свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві.

5. Формування основ естетичної культури учнів, вмінь і навичок використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.

6. Фізичне вдосконалення особистості, розвиток потреби у здоровому способі життя.

7. Формування екологічної культури школярів.

8. Вдосконалення форм і методів роботи з батьками, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні дітей.

Фінансова звітність у період з 01.01по31. 05 2018року

1. Згідно листа дитячо-юнацької спортивної школи ФастівськоїРДА,за погодженням відділу освіти Фастівської РДА, на базі школи працювало відділення школи з панкратіону (Чернишенко О.І.)

На благодійній основі школи було передано актами – прийому передачі наступні матеріальні цінності:

1. в січні місяці 2018 року матеріальних цінностей на суму - 1496,05 грн. (бензин – 30 л., матеріали для ремонту сантехніки)

2. в лютому місяці 2018року матеріальних цінностей на суму - 1901,80грн. (миючі засоби)

3. в березні місяці 2018 року матеріальних цінностей на суму - 1472,00 грн. (шахи, маршрутизатор, кабель,з’єднувачі )

4. в квітні місяці 2018 року матеріальних цінностей на суму - 1360,19 грн. (миючі засоби та засоби гігієни,бензин 10 л.)

5. в травні місяці 2018 року матеріальних цінностей на суму - 2 969,55 грн. (бензотример, масло, миючі)

Всього за період з 01.01.2018 по 31.01.2018 -9199,59 грн.

2. З фонду БГО «Довіра» у 2018роцікоштине використовувалися (Статут БГО «Довіра» знаходиться на перереєстрації у обласному відділі юстиції).

3. Косметичний ремонт класних кімнат школи проводяться без втручання учителів та адміністрації школи.

Директор Борівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Н.В. Григорук

Проблеми закладу

1.Капітальний ремонт великого спортивного залу.

2. Корпус молодшої школи:

- заміна плитки (підлога)

- капітальний ремонт сан.вузлів і каналізаційної системи корпусу

- заміна вікон

3. Введення в штат школи посаду медичної сестри.

4. Придбання морозильної камери для м’ясного цеху їдальні.

5. Придбання спортивного майданчику для молодшої школи.

Пріоритетні завдання у новому 2018-2019 навчальному році

- Удосконалювати зміст діяльності закладу відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, реформи НУШ

- Забезпечувати оптимальне функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, створювати оптимальні для цього умови.

- У навчально-виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження народних традицій, звичаїв, виховання в учнів національної свідомості і самосвідомості.

- Підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі методичних об’єднань закладу, району, конкурсах професійної майстерності різного рівня. Професійних виставках.

- Забезпечити психологічні та комфортні умови для розвитку особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій.

- Створити оптимальні комфортні умови для навчання та адаптації учнів 1-х класів (НУШ).

- Забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних задатків, нахилів, прагнень і здатності до духовного зростання через систему вибору профілів, факультативів, спецкурсів, гуртків, секцій, шкільного наукового товариства «Ерудит».

- Формувати основи культури спілкування.

- Роботу учнівського самоврядування будувати за принципом: від колективної творчої справи – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності.

- Продовжити роботу закладу, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я учнів та прищеплення навичок здорового способу життя.

- Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, здійснювати якісне медичне обслуговування.

- Активізувати роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

- Зміцнювати і поповнювати матеріально-технічну базу школи за рахунок бюджетних та позабюджетних надходжень.

- Забезпечити створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників закладу, виховання економічної, естетичної, правової та трудової культури.

Головними показниками якісних змін мають стати:

1. Рейтинг закладу освіти

2. Іміджеологічна культура педагогів та персоналу навчального закладу.

3. Конкурентноздатність випускників.

Звіт директора школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2017 – 2018 н.р.

І. в с т у п.

Мабуть ніхто не заперечуватиме, що майбутнє нашої держави залежить не стільки від тих людей, що сьогодні при владі і в політиці, стільки від покоління, яке прийде їм на зміну – від наших дітей, від тих, кого ми навчаємо і виховуємо.

У народі кажуть: «Яка школа – такі і учні, які учні – такий і народ, який народ – така і держава…»

Суспільству сьогодні потрібні цілеспрямовані, освічені , творчі люди, які уміли б працювати в команді, легко виходити із нестандартних ситуацій, високо мобільні, рішучі, які могли б легко приймати нестандартні рішення, втілювати їх у життя.

«Доля прихильна до тих, хто здатен триматися на плаву, навіть потрапляючи у вир». Життя складне і складно у ньому нашим дітям. І якщо у школі їм буде цікаво, тоді вони навчатимуться з бажанням, а не з примусу, наука даватиметься легко і на все життя триматиметься міцно дитячого розуму.

У 2016-2017н.р. робота школи була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію державних регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Мова навчання - українська.

1. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

На початок 2016-2017н.р. в закладі було відкрито – 34 класи, із них: 1-4 – 15 класів; 5-9-х – 15 класів; 10-11-х – 4 класи

Середня наповнюваність учнів у класах складала 25 чоловік.

Протягом року зі школи вибуло:

- у межах району - 15 учнів

- у межах області - 10 учнів

Випущено: з 9-го класу – 58 учнів

з 11-го класу - 34 учні

Станом на 13 червня 2017 року учнівський контингент складає – 814 учнів.

2. Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження у школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. Документація в школі ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні школи брали участь в олімпіадах з української мови, щорічному Міжнародному конкурсі ім.. П.Яцика, конкурсах МАН, Шевченківських конкурсах. У березні 2017р. проведено декаду української мови та літератури, присвячену Шевченківським дням. Учні школи стали переможцями обласного конкурсу пісні «Калиновий дзвін».

3. Кадрове забезпечення.

У 2016-2017 н.р. в школі працювало - 58 учителів, директор, заступники: 2 з навчально-виховної роботи, 1 – з виховної роботи, 1 – з господарської роботи і матеріально-технічного забезпечення, психолог, соціальний педагог, 2 педагоги-організатори ( по 0,5 ст.), бібліотекар, обслуговуючий персонал 30 осіб.

У ч и т е л і в - 58, з них:

Вищої категорії – 29

І категорії – 9

П категорії – 4

спеціалістів – 16

Педагогічне звання:

- учитель –методист 6 осіб

- старший учитель 24 особи

Знаком «Відмінник освіти « нагороджено 4 учителя.

4. Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

школи.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації учителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та розвитку в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного процесу» проводиться впродовж 2 років .

Основними формами методичної роботи з педагогічним працівниками були: педагогічна рада, методична рада, методичні об′єднання учителів-предметників,

3. Методичне об′єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо. Цікаві форми роботи проводились у школі з учнями під час проведення предметних декад: випуск газет сценівки, конкурси, культпоходи в театри тощо.

У 2016-2017 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради школи:

- с е р п е н ь - Аналіз діяльності школи у 2015-2016 н.р. та стратегічні

завдання на 2016-2017 н.р. у контексті роботи над науково-

методичною проблемою

- жовтень - Формування пошукової діяльності, соціального досвіду, правової

культури учнів на уроках історії і правознавства

- січень - Система роботи учителів іноземної мови та шляхи формування в учнів

мотивації до вивчення іноземної мови, розвиток комунікативних

здібностей в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного

процесу

- квітень - Підліткова жорстокість. Суїцид. Проблеми підліткового віку.

Протягом 2016-2017н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня учителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності при КОКЗ «Академія неперервної освіти». Активізувалась участь учителів школи в обласній виставці- ярмарку педагогічних ідей і технологій. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об′єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, проведення предметних тижнів. Значну частину уроків представлено з використанням інноваційних технологій, впровадженням новітніх форм і методів роботи на уроці. Учитель початкових класів Луценко Л.М. стала переможцем в щорічному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» (районний етап).

5. Результати навчального року.

У 2016-2017 н.р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний,соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався адміністративний контроль, за навчально-виховним процесом, моніторинг навчальних досягнень учнів школи.

2016-2017 н.р. 59 учнів закінчили з Похвальними листами, учень – закінчив школу з Золотою медаллю, 2 учні одержали свідоцтва з відзнакою.

6. Профільне навчання.

У 2016-2017 н.р. профільним навчанням охоплені учні старшої школи, а саме:

10- А клас – філологічний профіль

10-Б клас – поглиблене вивчення іноземної мови.

6. Аналіз кадрового забезпечення навчально-виховного процесу у профільних класах показує, що 26 учителів, які працюють у профільних класах, мають вищу кваліфікаційну категорію (82%), звання «Старший учитель» та «Учитель-методист» - 70%.

Аналіз навчання учнів профільних класів довів, що профільне навчання дає змогу шляхом змін у структурі, змісті і організації навчального процесу повніше враховувати інтереси, схильності та здібності учнів, їх наміри до подальшого навчання. Проаналізувавши працевлаштування випускників 11-х класів маємо, що 42 % їх пов′язують подальше навчання у вузах з профілем, який був у школі.

У 2017 – 2018 н.р. вводимо до профільне навчання :

8-Б клас – філологія

8-В клас – біологічний напрямок

9-В клас – правознавчий.

7. Проектна діяльність.

1. Починаючи з 2008 р. у школі реалізуються інноваційні програми та проекти – «Росток» та «Інтелект України».

За інноваційною програмою «Росток» у 2016-2017н.р. працювали:

4-А клас – класовод Кізян О.П.

1-в клас – класовод Сімороз І.О.

7-А клас - класний керівник Щербатюк Л.Ю

8-А клас – класний керівник Оберемок І.М.

Загальна кількість учнів, що навчаються за програмою «Росток» - 109 учнів.

Учителі пройшли курсову перепідготовку та отримали сертифікати для роботи за інноваційною програмою «Росток» ( з математики, української мови, Навколишній світ, Сходинки до інформатики).

Моніторингові спостереження показали, що рівень знань учнів значно вищий, ніж у класах за програмою державного стандарту.

Починаючи з 2010 року метою забезпечення дітей якісною освітою , у 2016-2017 н.р. продовжувалась робота за інноваційною програмою Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Головним завданням проекту є створення системи супроводження навчання , виховання, розвитку інтелектуально обдарованих дітей, виховання еліти нації. Учителі, що працюють в проекті: 1-А –Коваль Н.І., 1-Б клас – Березянська О.П., 2-А клас – Голуб Л.Л., 3-А клас – Луценко Л.М..

Учителі якісно оволоділи методиками та технологіями навчання, які забезпечують основні принципи проекту: алгоритмізація опорних знань; діяльнісний метод навчання («пропустити через руки»), звичку перетворити на потребу, зробити дитину успішною в соціальному середовищі.

Найважливішим виховним аспектом є формування у молодших школярів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизму, соціальної справедливості, первинності духовного щодо матеріального, природолюбства, людинолюбства,

7. працелюбства, взаємоповаги; виховання у дитини власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності, що й досягається даним проектом.

Аналізуючи стан навчальних досягнень слід звернути увагу на те, що учителями недопрацьовано з учнями, які мають по 1 оцінці:

- достатнього рівня (можливі відмінники -14 учнів

- середнього рівня (можливі «хорошити» - 31 учень

- низького рівня – 14 учнів

8. Контрольно-аналітична діяльність.

У 2016-2017 н.р. адміністрація школи здійснювала контроль за веденням шкільної документації : учнівських зошитів і щоденників, здійснювалась перевірка виконання навчальних планів і програм.

9. Призери районних та обласних Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін, конкурсів МАН

Згідно з наказом відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації від 28.09.2016 року № 160 та з метою пошуку . підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, упродовж жовтня – грудня були проведені шкільні та районні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та МАН, а у січні – березні – ІІІ (обласний) етап олімпіад.

Переможці та призери ІІІ(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Прізвище ім′я по батькові учня Предмет Клас Місце Учитель, який підготував учня

Крушінська Марія Зарубіжна література 9 ІІ Моргунова Л.А.

Самченко Фелікс Зарубіжна літ-ра,

Біологія

Історія України 11 П

ІІІ

ІІІ Моргунова Л.А.

Карабач Г.І.

Сидорова Л.Я.

Мельничук Олександр хімія 11 ПІ Тимченко О.В.

Березанська Тамара правознавство 9 ПІ Братко І.І.

Дьоміна Анастасія правознавство 11 ІІ Братко І.І.

Власенко Юлія правознавство 10 ІІ Братко І.І.

Руда Оксана правознавство 11 ІІ Братко І.І.

Козаченко Аліна правознавство 10 Ш Братко І.І.

Серед учасників І (районного) етапу конкурсу захисту наукових робіт МАН школу представляла Губар Тетяна (секція наук про землю), Зоренко Вікторія, Онищук Андрій, де стали переможцями і представляли свої роботи на Ш (обласному) етапі МАН.

10. Діяльність соціально та психологічної служби.

Підвищена педагогічна увага приділялась дітям соціально-незахищених категорій: дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими потребами, дітям-переселенцям, дітям, сім′ї яких перебувають в складних життєвих обставинах.

У 2016-2017 н.р. у школі навчалося:

Дітей - сиріт - 0

Дітей – інвалідів – 11

Дітей , позбавлених батьківського піклування – 6

Дітей – напівсиріт - 30

З багатодітних сімей – 148

6.

Дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах - 12

Дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС - 24

Дітей з малозабезпечених сімей – 7

Дітей , батьки яких перебувають в АТО - 5

Дітей – переселенців – 10

На внутрішкільному обліку перебуває 7 учнів, схильних до девіантної поведінки. З таким учнями проводилась відповідна робота соціального педагога і психолога.

11. Виховна робота

Становлення і розвиток України як держави з ринковою економікою вимагають від загальноосвітньої школи виконання низки специфічних завдань, які зумовлені необхідністю підготовки молодого покоління до масо стійного життя.

Протягом 2016-2017 н.р. виховна робота школи велась згідно Програми авторського колективу під керівництвом Беха І.Д. «Основні орієнтири виховання», Програми розвитку школи та власних (шкільних) виховних комплексних планів:

1-4 кл. «Гармонія освіти і душі»

5-11 кл. «Життєва компетентність як чинник розвитку особистості – творця власного

життя, історії й культури», комплексного плану з профілактики правопорушень серед учнівської молоді .

Плану патріотичного виховання та плану роботи з охорони здоров′я. Велику роль відіграє організація учнівського самоврядування, основними напрямками якого є:

- громадсько-патріотичний

- господарчо-екологічний

- спортивно-туристичний

- культурно-масовий

- навчально-шефський

- інформаційно-профорієнтаційний

Розвитку творчих здібностей сприяла робота шкільного учнівського наукового товариства «Ерудит» та створена у школі мережа гуртків:

- художньо-естетичного спрямування «Моделювання іграшок - сувенірів»

( керівник Олішевська Н.Д.)

- «Живопис» - (керівник Докійчук Л.А.)

- «Різьба по дереву» - (керівник Мостовий Ю.В.)

- театрально-драматичного : «Гармонія» (керівник Моргунова Л.А.)

- хореографічного «Лілея» (керівник Білодід В.В.)

- патріотично-краєзнавчого:

- туристично-краєзнавчого «Всюди буду» (керівник Гончарова Л.М.)

- «Хімія» – (керівник Тринчук О.О.)

- «Лобзик» (керівник Мостовий Ю.В.)

- «Впевнений старт» (керівники Кондратенко Л.П., Кізян О.П. )

Всього гуртковою роботою було охоплено більш як 300 учнів.

7.

Результативність гурткової роботи (2016 – 2017 н.р.)

№ конкурс учасник керівник результат

1 Фотоконкурс «Моя Україна» Григоренко Олексій 6б

Бєлоусова Тетяна 2а

Григоренко Дарія 3б

Григоренко Сергій 11а

Циганок Роман 2-в

Мазниченко Руслана 1г

Опарієнко Вероніка 6б

Горенко Оксана 7б

Горкуценко Костянтин 2а

Шевельова Т.Л.

Голуб Л.Л.

Микитюк Л.О.

Сулько Т.П.

Чужа О.В.

Титаренко О.М.

Шевельова Т.Л.

Колесник Н.Л.

Голуб Л.Л.

ІІ м.Обласний етап етап

ІІІ м.Обласний етап етап

І м.Обласний етап етап

І м.Обласний етап етап

ІІІ м.Обласний етап етап

ІІ м.Обласний етап етап

І м.Районний етап

І м. районний етап

2 Фотоконкурс «Неосяжна моя, Україно!» Горенко Оксана 7б

Мазуркевич Анна 7б

Григоренко Олексій 6-Б

Бєлоусова Тетяна 2а

Григоренко Дарія 3б

Мельничук Ангеліна 3а

Колесник Н.Л.

Шевельова Т.Л.

Голуб Л.Л.

Микитюк Л.О.

Луценко Л.М.

Районний етап

3 Конкурс малюнків „Твоє майбутнє – в твоїх руках» Догару Ауріка 8-А

Данелюк Юлія 7а Докійчук Л.А. Районний етап

4 „Український сувенір” Веселюк Давід 2б

Бондар Дмитро 7в

Цюняк Крістіна 7в

Задоя Вікторія 2в

Мартиненко Марія 1а

Нижник Анастасія 6б

Гончарук Мирослав 1б

Корж К.І. Мостовий Ю.В.

Олішевська Н.Д.

Чужа О.В.

Коваль Н.І.

Шевельова Т.Л.

Березянська О.П. Районний етап

5 Конкурс малюнків «Право очима дітей» Школьний Артем 2в

Манькова Софія 3а

Чужа О.В.

Луценко Л.М. І м.Районний етап

Районний етап

6 Новорічна композиція Попович Софія 2а

Логвиненко Вероніка 2а

Марінова Марія 1б

Задоя Вікторія 2в

Голуб Л.Л.

Березянська О.П.

Чужа О.В. Районний етап

7 Конкурс малюнків «Київщина проти корупції» Опарієнко Вероніка 6б

Тетера Євген 9б Шевельова Т.Л.

Молодець О.М. Районний етап

І.м. районний етап

8 Обласний конкурс «Театральні обрії» Гурток «Гармонія» Моргунова Л.А.

Колесник Н.Л. ІІ м. обласний етап

9 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Україна – це ти» Ансамбль «Лілея» Білодід В.В. ІІ м. Обласний етап

10 Обєднаймося ж , брати наші Литвін Аліна 8в Докійчук Л.А.

І м.Районний етап

11 МАН Губар Тетяна 11б Тринчук О.О. Обласний етап

12 Космічні фантазії

Космічне мистецтво

Онищук Андрій 11а

Школьний Артем 2в Шевельова Т.Л.

Чужа О.В.

Районний етап

І м. районний етап

13 Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник» Комендантова Дарина 6-В

Щербатюк Іоан 6а

Зоренко О.А.

Щербатюк Л.Ю. Районний етап

Районний етап

14 Всеукраїнської виставки-конкурсу технічної творчості учнівської молоді “Наш пошук і творчість, тобі Україно!” Рудаківська Марина 8а

Мельничук Максим 9а Рудаківська О.Й. І м. районний етап

ІІ м. обл.. етап

15 Конкурс патріотичної пісні «Калиновий дзвін» Місюра Ярослав, Тригуб Кирило 3а

Тітаренко Максим 4а

Горенко Оксана 7б

Мазуркевич Анна 7б

Нижник Анастасія 6б

Пуршак Ольга 9а Луценко Л.М.

Кізян О.П.

Колесник Н.Л.

Шевельова Т.Л.

Моргунова Л.А. Районний етап

Районний етап

Районний етап

Районний етап

16 Олімпійське лелеченя Команда учнів Сладков С.А. Обласний етап

17 Козацький гарт Команда учнів Сладков С.А. І м.Районний етап

18 Сокіл. Джура Команда учнів Діхтяр Н.В. Районний етап

На базі школи упродовж 9 років функціонують спортивні секції з тхеквондо (тренер Дунаєв Д.В.) . Учні беруть участь у обласних змаганнях, різноманітних чемпіонатах та заходах. Учні школи залучені до спортивно-масової роботи під керівництвом викладачів Сладкова С.А., та Діхтяр Н.В.

Учні школи під керівництвом учителів упродовж року взяли участь у 34 Міжнародних, обласних, районних конкурсах, фестивалях, конференціях,змаганнях, експедиціях.

Щотижня (понеділок) проводились виховні години у кожному класі. Виходили в ефір радіогазети, проводились збори по паралелях. Кожен навчальний день розпочинався виконанням Гімну України.

12. Навчальна практика.

Згідно з методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008р. № 1/9-61 щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення екскурсій та навчальної практики, 02 по 12 червня 2017року у Борівській ЗОШ І-Ш ст.проводилась навчально-екскурсійна практика. Більшість екскурсій були випереджувальними і проводились протягом року. При виборі об′єктів для проведення екскурсії було враховано перелік комплексних навчальних тем екскурсій з учнівською та

10.

студентською молоддю «Моя країна – Україна» (краєзнавчих, географічних, етнографічних, історичних маршрутів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.04.2006 № 286).

Учні 1- 4 класів відвідали:

- Хлібзавод «Кулиничі»

- Національний музей «Пирогово»

- Парк «Олександрія»

- Фабрику ялинкових прикрас

- Страусину ферму

- Київський академічний театр ляльок

- Київський державний академічний театр ім.. Саксаганського

- Циркове містечко Кобзов та інші визначні місця області, району, селища.

Уучні 5-8 та 10 класів відвідали:

- Київський музей авіації

- м. Умань Дендропарк Софіївка

- м.Клавдієво. Фабрика ялинкових прикрас

- Ланшафтний парк с. Буки

- м. Вінниця. Музей Великої вітчизняної війни

- Хлібзавод «Кулиничі»

- Автобусна екскурсія «Шляхами Київщини»

- Музей науки і техніки(експериментаріум)

- м. Київ «Співоче поле»

- м. Київ. Екскурсія до Києво-печерської Лаври

- Музей історії коштовностей

- Музей води

- м. Кам′янець-Подільський

- с. Кривче. Екскурсія до печери «Кришталева»

- м. Львів (Львів – підземний, музеї міста, Личаківське кладовище, фестиваль шоколаду)

- м. Луцьк (замок Льобарта, музей книго друкарства, музей-вітальня Лесі Українки)

- м. Київ «Майдан – революція гідності»

- м. Київ. Ботанічний сад

-

- м.Радомишль (музей побуту)

- м. Київ. Музей Чорнобиля

- м. Київ. Планетарій

- м. Київ. Філармонія

- м. Київ. Театр юного глядача (вистава «Ромео і Джульєта»)

- м. Київ. «Золоті ворота»

- м. Київ. Музей однієї вулиці.

- м. Київ. Музей медицини та інші визначні місця.

План навчально-екскурсійної практики виконано.

З в і т про роботу мовного табору (червень 2017 року)

11.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок» , на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 64 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 03 квітня 2017 р. № 123 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», наказу відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації від 17.05.2017р . № , наказу по Борівській ЗОШ І-Ш ст.. від 19.05.2017 № 15 «Про організацію літнього мовного табору в Борівській ЗОШ І-ІІІ ст..» та з метою популяризації, вивчення й зацікавленості учнів щодо володіння іноземними мовами та зайнятості їх в період літніх канікул з 30.05 по 13.06.2017 року на базі школи працював мовний табір «Hello,summer!», у якому перебувало 80 дітей.

Табір працював відповідно до складеної програми.

Вихователі, працівники табору були ознайомлені з посадовими інструкціями. Окрім навчальних годин учні вивчали цікаві пісні, мали спортивні розваги, ігри, квести, години спілкування з психологом, хвилинки релаксації, можливість перегляду фільмів (мультфільмів) іноземною мовою з подальших їх обговоренням тощо. Завдяки доброзичливій атмосфері, навчанню у грі юні знавці іноземних мов розкрили свої таланти, отримали досвід спілкування, відчули радість відкриттів та пізнання. Щоденно, згідно плану роботи, проводились загальні заходи, при організації яких враховувались різноманітні інтереси дітей,їх потреби та здібності, забезпечувалась добровільність участі, мотивувалась їх користь, забезпечувалась можливість дітям в виборі своєї участі та ролі в різноманітних заходах. В цілому, діти та батьки залишились задоволеними.

13. Робота бібліотеки.

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку, духовну – бібліотека школи проводила певну роботу.

Згідно з навчальними планами учителі та учні одержали комплекти підручників, забезпечує учнів літературою для позакласного читання, рефератів. Згідно плану роботи в читальній залі проводяться різноманітні бесіди, презентації, виховні заходи.

Загальна кількість читачів:

- учнів 839

- учителів, батьків та інших - 180

Інформаційно-бібліографічна робота:

видано – 10 264 книги

з н и х :

1964 – суспільно-політична література

1282 – з мовознавства

2442 – художньої літератури

12.

1489 – інших галузей

- нових надходжень – 1213 підручників

Ф о н д :

- Художня література - 9947 примірників

- підручників - 9413 примірників

Проблеми:

- забезпечення підручниками у 2016-17 н.р – 50%

14. Комп′ютеризація та інформатизація навчально-виховного

процесу.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління та використання у навчально-виховному процесі інтернет-технологій.

У 2016-2017н.р. в школі функціонує 2 комп′ютерні класи( 38 комп′ютерів) та мультимедійний кабінет. Комп′ютери встановлені в кабінетах і використовуються директором школи для управління діяльністю - заступниками з навчально-виховної роботи, виховної та господарської роботи

- психологом школи

- секретарем для ведення ділової документації

- у предметних кабінетах: хімії, біології, кабінеті педагога-організатора.

За кошти батьків придбано комп′ютери та проектні дошки, телевізори та комп′ютери (у 4 проектних класах) загалом – у 15 класах локальна мережа «Інтернет» підключена і працює.

Курси «Інтел. Навчання для майбутнього» пройшли до 90% учителів.

15.Фінансово-господарська діяльність та

співпраця з батьками.

Громадська організація «Довіра» створена і працює з 2004 року. На рахунок ГО «Довіра» щороку поступають благодійні внески від батьків на потреби школи, а саме: матеріали для косметичного ремонту приміщень школи ( фасадна фарба, цемент, деталі для сантехніки, питтєвих фонтанчиків, інші матеріали, а також миючі, чистячи та дезінфікуючі засоби, інвентар тощо).

Рахунок ГО. «Довіра» відкритий у АТ «Райффйзен Банк Аваль» м. Київ.

Закупівля потрібних товарів здійснюється безготівковим рахунком через банк, надаються відповідні звіти, складаються акти прийому-передачі.

У 2016-2017 н.р. було переобрано голову ГО «Довіра». В органах Міністерства юстиції переоформляються відповідні документи. Тому за рік з фонду не було використано жодної копійки.

У 2016-2017 н.р. відділом освіти Фастівської районної державної адміністрації було закуплено комплектуючі для заміни кранів в умивальниках, їдальні, туалетах та інші матеріали на суму 49 тис. грн..

13.

Щомісяця тренерами з тхеквондо та панкратіону школі передавались на благодійній основі миючі та дезинфікуючі засоби, а також оплачувався бензин для підвезення учнів школи на районні та обласні олімпіади з базових дисциплін. Спортсмени-випускники на благодійній основі надавали допомогу у придбанні деталей до шкільного автобуса, винаймали вишку для ремонту водостічних труб та ін.. Усі матеріали приймались актами прийому-передачі і ставились на баланс школи та відділу освіти.

Хочу подякувати усім батькам, хто з розумінням ставиться до проблем школи і 1 раз на місяць перераховує на рахунок ГО «Довіра» 20 грн. (за рік 180 грн.)

Школа велика і потреби теж немалі. Фактично державою фінансуються лише великого об»єму роботи при умові виготовлення відповідної документації та наявності коштів. Наші щоденні потреби – це забезпечення належного санітарного стану кабінетів, коридорів, туалетів, приміщень їдальні, забезпечення медичного кабінету засобами першої медичної допомоги, придбання робочого інвентаря, вапна, бензину для газонокосилок, про резинових доріжок на сходи та багато чого іншого.

Але найголовніше – встановлення датчиків руху, оплата «тривожної кнопки», питання оплати охорони.

Коштами, які щороку поступають на рахунок ГО «Довіра», не в змозі, наймати охорону.

Шановні б а т ь к и !

Для того, щоб дітям в школі було комфортно і безпечно, давайте разом у 2017-2018 н.р. подбаємо про них.

Ми хочемо, щоб наша школа була «Школою радості для дітей і школою спокою для батьків».

16. Медичне обслуговування.

Школа не забезпечена медичним працівником 01.06.2017р.

17. Харчування.

На початок 2016-2017 н.р. харчування забезпечувалось ФОП «Крупа Н.Є.» - організаторами дитячого харчування охоплено близько 500учнів. Безкоштовним харчуванням були забезпечені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із багатодітних сімей ( за наявності відповідних документів) та діти воїнів АТО.

Кухарі готували обіди відповідно до 10-денного меню, надане відділом освіти і затверджене головним санітарним лікарем Фастівського району.

14.

18. Проблем перед початком нового 2017-2018 навчального року

надзвичайно багато:

- Виконати косметичні ремонти усіх приміщень школи (коридорів, службових приміщень, фасаду школи, актового залу)

- Потребують капітального ремонту спортивні зали

- Потребує ремонту шкільний автобус, який за кількістю місць не задовольняє кількість учнів для перевезення

- Поповнити кабінети канцтоварами, медичними препаратами

- Забезпечити інвентарем спортивні зали (м′ячі, сітки, обручі тощо) та кабінет праці (для хлопців), інвентарем для прибирання подвір′я школи

- Встановити сигналізацію

З повагою, директор Борівської ЗОШ І-Ш ст..

Н.В.Григорук

Кiлькiсть переглядiв: 248

Коментарi