АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2019– 2020 н.р.

1. Борівський загальноосвітній заклад середньої освіти І-ІІІ ст. розташований за адресою смт. Борова вул.. Миру, 36 Фастівського району Київської області

Статут закладу зареєстрований 02.11.2017р. рішенням Фастівської районної ради УП скликання № 161-15-УП.

Свідоцтво про атестацію навчального закладу № 002354, видане відповідно до наказу Департаменту освіти Київської державної адміністрації 04.06.2014р. № 177 на підставі рішення Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 03.06.2014 (протокол № 152).

Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – навчальний заклад з інноваційними програмами та проектами:

З 2008 року – проект «Росток, з 2010 року – НПП «Інтелект України»

Навчальний заклад упродовж 5 років працював над проблемами:

- Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та розвитку в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного процесу.

Загальні відомості по закладу:

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість класів

37

3.

Загальна кількість учнів

903

4.

Кількість класів /в них учнів/ «Росток»

6кл. 141 уч.

5.

Кількість класів /в них учнів/ НПП «Інтелект України»

8 кл. 190 уч.

6.

Профільне навчання:

- філологічний клас

- універсальний з поглибленим вивченням англійської мови

10-А,11-А учнів - 45

10-Б, учнів -25

11-Б, учнів -21

7.

Кількість - їдалень

- буфетів

1

1

8.

Кількість посадочних місць у їдальні

100

9.

Забезпечення учнів гарячим харчуванням:

З них: - пільгових категорій

- діти, батьки яких брали участь в АТО

- за кошти батьків

16

31

200

10.

Загальна кількість працівників

90

11.

Загальна кількість педагогічних працівників

63

12.

Наявність комп’ютерів:

10

16

13.

Мультимедійні комплекси

2

14.

Забезпеченість класів інтерактивними дошками, комп’ютерами, телевізорами за спонсорські кошти (батьківські)

17 класів

15.

Загальний книжковий фонд:

З них підручників

9957

9410

16.

Забезпеченість кабінетами:

- фізики

- хімії

- географії

- математики

- української мови

- зарубіжної літератури

- інформатики

- біології

- основ здоров’я

- іноземної мови

- хореографії

- Технологій і трудового навчання

Кількість

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

17.

Музеї:

етнографічний «Світлиця»

зразковий музей історії селища і школи

1

1

18.

Спортивні зали

2

Організація та зміст науково-методичної роботи

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», «Програми розвитку системи освіти Фастівського району», реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи навчального закладу досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій, керуючись Положенням про шкільний методичний кабінет, виходячи з освітньої проблеми школи, умов роботи ШМК, запитів та потреб педагогічних працівників основними реалізованими завданнями діяльності методичної служби у 2017/2018 навчальному році, були:

1.1. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації.

1.2. Здійснення моніторингу:

- якості надання освітніх послуг;

- рівня навчальних досягнень учнів;

- створення умов для забезпечення комфортного психічного та фізичного стану учнів навчального закладу;

- стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та компетентностей, необхідних для подальшого навчання.

1.3. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання оцінки якості освітнього процесу педагогічних працівників, що атестуються.

1.4. Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації освітнього процесу.

1.5. Забезпечення участі педагогічних працівників у фахових та професійних конкурсах, надання переможцям допомоги щодо підготовки їхньої участі в наступних етапах змагань.

1.6. Організація взаємодії з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участі у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організацію підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

1.7. Організація вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

1.8. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічного колективу, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

1.9. Організація масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчального закладу;

1.10. Висвітлення на сайті школи інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в селищі.

2. Затвердження циклограми роботи ШМК .

3.Затвердення складу науково-методичної ради ШМК та план її роботи для забезпечення колегіального керівництва методичною роботою у закладі освіти .

4. Продовження роботи щодо здійснення інформаційно-методичного забезпечення експериментальної роботи у закладі освіти.

5. Забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі вивчення запитів і потреб згідно плану-графіка КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти".

6. Надання допомоги педагогічним працівникам у визначенні теми, підготовці докурсових та післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

6.2. Забезпечення творчого підходу в організації внутрішкільної методичної роботи, визначивши її мережу, зміст, форми методичних заходів, участь кожного педагога в одній із колективних постійно діючих форм роботи на основі всебічного глибокого аналізу якісного складу педкадрів, стану освітнього процесу, результатів діагностування.

6.3. Проведення діагностичних та моніторингових досліджень у ході вивчення стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності педагогічних кадрів, виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей.

6.4. Забезпечення якості і своєчасного проведення методичних заходів у відповідності з планом роботи РМК на 2018/2019 н.р.

6.5. Систематичне проводення методичної роботи в закладі, незалежно від наявності методичних об’єднань (самоосвіта, атестація, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, творчі звіти педагогів, МО, випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів, творчі відрядження, зустрічі з науковцями, творча співпраця з вузами, апробація навчальної літератури, дослідно-експериментальна (інноваційна) діяльність тощо).

6.6. Розроблення дієвої системи стимулювання педагогічних працівників за результатами атестації, конкурсів, оглядів майстерності тощо для розвитку творчої активності педагогів.

За результатами 2018 – 2019 н.р. було проведено 7 засідань педагогічної ради школи. Затверджено освітні програми на 2019 – 2020 н.р. :

Освітні програми

2019 – 2020 навчальний рік

Класи

Програми

І ступінь

1-В, 1-Г, 2-В, 2-Г

НУШ -1

3-В, 3-Г, 4-Г

Наказ МОН № 407

Додаток 1

ІІ ступінь

5-Г, 7-Б, 7-В

Наказ МОН № 405

Додаток 10

5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 6-Г

Наказ МОН № 405

Додаток 1

8-В, 9-Б, 9-В

Наказ МОН № 405

Додаток 12

ІІІ ступінь

10-А

Наказ МОН № 408

Додаток 2-3

Профіль:

  • Алгебра
  • Геометрія

10-Б

Наказ МОН № 408

Додаток 2-3

Профіль:

  • Українська мова
  • Історія України

10-В

Наказ МОН № 408

Додаток 2-3

Профіль:

  • Біологія
  • Українська мова

11-А

Наказ МОН № 408

Додаток 2-3

Профіль:

  • Українська мова
  • Англійська мова

11-Б

Наказ МОН № 408

Додаток 2-3

Профіль:

  • Правознавство
  • Історія України

Інноваційні програми

1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 4-Б, 5-А, 6-А, 8-А, 9-А

НПП «Інтелект України»

1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-В, 7-А, 8-Б

НПП «Росток»

Протягом 2018-2019н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня учителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності при КОКЗ «Академія неперервної освіти».

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об′єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, проведення предметних тижнів. Значну частину уроків представлено з використанням інноваційних технологій, впровадженням новітніх форм і методів роботи на уроці.

У 2018-2019 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради школи:

С е р п е н ь

1. Аналіз діяльності школи у 2017-2018 навчальному році та стратегічні завдання на 2018-2019 навчальний рік у контексті реформування загальної середньої освіти

Л и с т о п а д

1. Адаптація учнів 1,5,10 класів до освітнього середовища в умовах реалізації засад Закону України «Про освіту» та концепції Нової української школи

Л ю т и й

1. Правопорушення і злочинність серед неповнолітніх: джерела, особливості, характер, шляхи подолання, профілактика

К в і т е н ь

1. Формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках української мови та літератури. Успіхи і проблеми

Протягом 2018-2019н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня учителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності при КОКЗ «Академія неперервної освіти». Активізувалась участь учителів школи в обласній виставці- ярмарку педагогічних ідей і технологій. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об′єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, проведення предметних тижнів. Значну частину уроків представлено з використанням інноваційних технологій, впровадженням новітніх форм і методів роботи на уроці.

Освіта вчителів

Навчальний рік

Усього

Магістр

Вища

Бакалавр

Середня спеціальна

2018-2019 н.р.

63

3

56

1

3

Рівень педагогічної майстерності

Навчальний рік

Усього

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст П категорії

Уч.спец.

Старший учитель

Учитель методист

Знак «ВІдмінник освіти»

2018-2019

63

37

6

7

13

27

6

4

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2018-2019 н.р.

В и с о к и й - 93 учні – 10%

Д о с т а т н і й – 305 учнів – 33 %

С е р е д н і й – 494 учні – 57 %

У 2018-2019 навчальному році школу закінчили 43 випускників 11-х класів; 89 учнів 9-х класів.

43 випускники 11-х класів брали участь у ЗНО:

58 випускники 9-х класів планують продовжити навчання в 10 класі нашого закладу – станом на 01 червня 2019 року

Станом на 01 червня 2019 року наказом директора зараховано до 1-х класів 81 учень

Інформація про підсумки участі учнів у ІІ (районному) та

ІІІ (обласному) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.01. 2019 року № 6 «Про окремі організаційні питання проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році» та наказу відділу освіти Фастівської РДА від 28.12.2018 № 206 «Про підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та участь у ІІІ етапі» з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді проведено І (шкільний) та ІІ (районний) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, визначено переможців та сформовано учнівські команди для участі у ІІІ етапі олімпіад.

На І шкільному етапі олімпіади проводились за завданнями, складеними предметно – методичними комісіями закладу.

У ІІ (районному) етапі олімпіад взяли участь близько 48 учнів Борівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Призерами стали 12 учнів, тобто 25%, ще 10 учнів направлені на ІІІ (обласний) етап за найбільшою сумою балів серед учасників ІІ етапу. Таким чином Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст. має найбільше призових місць у ІІ етапі олімпіад у районі.

Інформація

про переможців, призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Назва закладу

Предмет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

1

Чех Юлія Сергіївна

Борівський І-ІІІ

Англійська мова

11

ІІ

Сулько Т.П.

2

Коняхіна Владислава Ігорівна

Борівський І-ІІІ

Англійська мова

10

ІІІ

Сулько Т.П.

3

Тітаренко Софія Максимівна

Борівський І-ІІІ

Англійська мова

9

ІІІ

Толстова Т.О.

4

Щербань Аліна Сергіївна

Борівський І-ІІІ

Англійська мова

8

ІІ

Орлова К.О.

5

Медвіць Софія Володимирівна

Борівський І-ІІІ

Трудове навчання

9

І

Мостовий Ю.В.

6

Жук Марія Юріївна

Борівський І-ІІІ

Трудове навчання

11

І

Олішевська Н.Д.

7

Заболотна Анастасія Володимирівна

Борівський І-ІІІ

Історія

10

І

Сидорова Л.Я.

8

Петруньок Іван Віталійович

Борівський І-ІІІ

Історія

11

ІІІ

Сидорова Л.Я.

9

Богатиренко Віктор Андрійович

Борівський І-ІІІ

Математика

8

І

Оберемок І.М.

10

Щербань Аліна Сергіївна

Борівський І-ІІІ

Математика

8

ІІІ

Оберемок І.М.

11

Литвін Аліна Едуардівна

Борівський І-ІІІ

Правознавство

10

ІІІ

Братко І.І.

12

Мазуркевич Анна Олегівна

Борівський І-ІІІ

Рос.мова

9

ІІ

Станкевич Л.В.

У ІІІ (обласному) етапі олімпіад взяли участь 22 учні. Учні Борівського ЗЗСО І-ІІІ ст. мають найбільше призових місць – 4.

Призерами стали:

з біології – ІІ місце Богатиренко Віктор (Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.);

з математики – ІІІ місце Богатиренко Віктор (Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.);

з правознавства – ІІІ місце Литвін Аліна (Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.);

з інформаційних технологій – ІІІ місце Вовк Віталій (Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.).

Відповідно до наказу відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації від 19 листопада 2018 року № 175 «Про проведення І та ІІ етапів ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2018/2019 навчальному році» з метою гідного вшанування пам’яті митця та наказу відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації від 21 листопада 2018 року № 177 «Про проведення І та ІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2018/2019 навчальному році»з метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської та студентської молоді, виховання шани до культури і традицій українського народу у листопаді 2018 року учні Борівського ЗЗСО І-ІІІ ст. взяти участь у зазначених конкурсах. Зокрема, шкільний етап:

Відомості

про кількість учасників І етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської молоді імені Тараса Шевченка у Борівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів

у 2018 – 2019 навчальному році 21 листопада 2018 р.

Кількість учнів, які взяли участь в конкурсі

З них

20

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 к

11 к

3

3

3

4

3

2

2

Відомості

про кількість учасників І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

у Борівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів у 2018 – 2019 навчальному році

Кількість учнів, які взяли участь в конкурсі

З них

27

3 кл.

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 к

11 к

3

4

3

3

3

4

3

2

2

У районному етапі взяли участь 2 і 3 учні відповідно.

Інформація

про призерів ІІ етапу ХІХМіжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика у 2018-2019 н.р.

ПІБ учня

Клас

Місце

Навчальний заклад

Учитель, що підготував учня

1

Горкуценко Євамарія

Костянтинівна

4

ІІ

Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

Голуб Л.Л.

2

Золотопер Вікторія

Ігорівна

8

ІІ

Борівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

Станкевич Л.В.

Рекомендації:

1. Продовжувати роботу по залученню здібної та обдарованої молоді до участі в олімпіадах.

2. Створювати умови для систематичної підготовки учнів до олімпіад різних рівнів шляхом ефективного використання годин варіативної складової.

3. Контролювати виконання наказів щодо проведення олімпіад, конкурсів тощо.

Інформація про роботу вчителів початкової школи у 2018-2019 н.р.

У 2018-2019 навчальному році у школі І ступеня навчалося 379 учнів на початок і 378 учнів на кінець року. З них: 1 - і класи – 101 учнів, 2 класи – 91 учень , 3 класи- 94 учнів, 4-класи - 92 учнів. З 2008 року ведеться робота по впровадженню нових технологій навчання:

П’ять класів 1-А та 2-А, 3-Б, 3-А, 4-А навчалися за програмами науково-педагогічного проекту НПП «Інтелект України», а 1-Б, 2-Б, 3-В, за програмами НПП «Росток», 1-В, 1-Г класи за програмою НУШ-1 ( за програмою О.Я.Савченко ) Решта класів працюють за програмами ЗНЗ.

Кадрове забезпечення на високому рівні. Всі вчителі початкової школи мають відповідну фахову підготовку, планово пройшли курси підвищення кваліфікації при «Академії неперервної освіти»., а учителі

Коваль Н.І., Голуб Л.Л. Луценко Л.М., Щербатюк Н.В. Березянська О.П. пройшли спеціальну курсову підготовку для роботи за програмами Науково-педагогічного проекту « Інтелект України». Отримали сертифікати , що дає право їм працювати у Проекті.

Вчителі Сімороз І.О., Микитюк Л.О., Кізян О.П. пройшли курсову підготовку та отримали сертифікати для роботи у науково-педагогічному проекті «Росток».

п/п

Прізвище , ім’я та

по батькові вчителя

Клас, програма за якою працює

Освіта

Категорія, звання

1

Щербатюк Ніка Вікторівна

1-А, програма

НПП «Інтелект

України»

н/вища

-

2

Коваль Наталія Іванівна

2-А, програма

НПП «Інтелект

України»

вища

Вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

3

Березянська Оксана Петрівна

2-Б, програма

НПП «Інтелект України»

вища

Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель

4

Сімороз Ірина Олександрівна

2-В, програма НПП «Росток»

вища

Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель

5

Тітаренко Олена Миколаївна

3-Г, програма

знз

вища

перша кваліфікаційна категорія,

6

Голуб Любов Леонідівна

4-А, програма НПП «Інтелект України»

вища

перша кваліфікаційна категорія,

7

Корж Клавдія Іванівна

4-Б, програма ЗНЗ

вища

Вища кваліфікаційна категорія,, старший вчитель

8

Чужа Ольга Володимирівна

4-В, програма ЗНЗ

вища

перша кваліфікаційна категорія,

9

Солопенко Лариса Вікторівна

4-Г програма ЗНЗ

вища

спеціаліст

10

Микитюк Людмила Олексіївна

4-Б, програма ЗНЗ

вища

Вища, кваліфікаційна категорія, старший вчитель

11

Шуляк Валентина Андріївна

1-В, програма ЗНЗ (НУШ-1)

вища

Вища кваліфікаційна категорія,, старший вчитель

12

Луценко Юлія Вадимівна

Викладала українську мову у 3-Г, 4-Б класах

вища

спеціаліст

13

Кізян Ольга Пилипівна

2-Б, програма

НПП «Росток»

вища

Вища кваліфікаційна категорія,, старший вчитель

14

Кондратенко Людмила Петрівна

2-В, програма ЗНЗ

вища

Вища кваліфікаційна категорія,, старший вчитель

15

Хоменко Аліна Русланівна

2-Г, , програма знз

вища

Спеціаліст

16.

Луценко Любов Михайлівна

1-А, програма НПП «Інтелект України»

вища

перша кваліфікаційна категорія,

17

Ковбасюк Лариса Павлівна

Вчитель англійської мови

вища

спеціаліст

18

Хоменко Аліна Русланівна

Вчитель початкових класів

( інформатика)

н/вища

-

19

Орлова Катерина Олександрівна

Вчитель іноземної мови

вища

Перша кваліфікаційна категорія

Серед вчителів початкових класів є молоді спеціалісти:

- Щербатюк Ніка Вікторівна, студентка Київського педагогічного університету, факультет початкових класів; наставником її є Коваль Н.І.

- Хоменко Аліна Русланівна студентка Київського педагогічного університету, факультет початкових класів, наставником її Корж К.І.

- Ковбасюк Лариса Павлівна, вч. англійської мови, її наставником є Сулько Т.П.

Методична робота.

З метою обміну досвідом та поширенням передового педагогічно досвіду працює методичне об’єднання вчителів початкових класів. Головою даного методичного об’єднання обрано вчителя першої кваліфікаційної категорії, Тітаренко Олену Миколаївну. Всі вчителі початкової школи також є членами районного методичного об’єднання . Враховуючи, що в цьому навчальному році можна не визначати методичну тему для роботи всієї школи, методична рада школи вирішила продовжити роботу за попередньою темою.

Тема над якою працювали учителі початкових класів « Впровадження інтерактивних технологій, сучасних форм і методів у процес розвитку індивідуальних та інтелектуальних здібностей учнів».

Але кожен з учителів продовжували працювати ще й над своєю особистою проблемою, яку обрали з огляду на проблему класу.

п/п

Прізвище , ім’я та

по батькові вчителя

Проблема, над якою працює вчитель

1.

Коваль Наталія Іванівна

Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках у початковій школі

2.

Сімороз Ірина Олександрівна

Впровадження сучасних форм і методів навчання у процес розвитку інтелектуальних здібностей учнів.

3.

Щербатюк Ніка Вікторівна

Розвиток естетичного смаку у молодших школярів на уроках мистецтва.

5.

Голуб Любов Леонідівна

Технології співпраці з батьками, взаємодія школи і родини.

6.

Корж Клавдія Іванівна

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках читання

7.

Чужа Ольга Володимирівна

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках читання та української мови

8.

Тітаренко Олена Миколаївна

Розвиток естетичного смаку у молодших школярів на уроках трудового навчання та образотворчого мислення.

9.

Микитюк Людмила Олексіївна

Розвиток логічного мислення на уроках математики

10.

Шуляк Валентина Андріївна

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів.

11.

Луценко Любов Михайлівна

Інтегрований підхід до навчання математики.

12.

Кізян Ольга Пилипівна

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів

13.

Кондратенко Людмила Петрівна

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках читання та української мови

14.

Тітаренко Олена Миколаївна

Розвиток естетичного смаку на уроках трудового навчання та образотворчого мислення.

15.

Солопенко Лариса Вікторівна

Розвиток логічного мислення на уроках математики

16

Луценко Юлія Вадимівна

Розвиток творчого мислення на уроках читання

17.

Хоменко Аліна Русланівна

Застосування комп’ютерних технологій як засобу розвитку мислення.

18.

Ковбасюк Лариса Павлівна

Роль гри у підвищенні мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови

Відповідно до плану роботи шкільного МО було проведено 10 відкритих уроків з проблеми « Інтеграція навчального матеріалу як шлях підвищення якості засвоєного матеріалу» та проведено 4 засідання МО вчителів.

22 листопада 2018 року проведено засідання РМО вчителів початкових району

Корж К.І. підготувала виступ на тему «Інтегровані заняття шлях до успішного набуття компетенцій молодшими школярами» та підготувала інтегрований урок на тему «Знай і шануй державні символи України». ( інтеграція предметів – літературне читання, українська мова, природознавство, трудове навчання, музика)

Адміністрація школи та голова МО вчителів початкових класів відвідували уроки у молодих вчителів, які тільки приступили до роботи, а також відвідували уроки вчителів, що атестувалися у цьому навчальному році. За рішенням атестаційної комісії вищого рівня Корж К.І.підтвердила вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання «старший вчитель».

Результати навчальних досягнень учнів початкових класів

за 2018-2019 навчальний рік.

Адміністрацією школи протягом навчального року проводився контроль за навчально-виховним процесом серед учнів 1-4 класів. Особлива увага приділялася викладанню основних предметів та результатам навчальних досягнень учнів 4 –х класів, як учнів, що закінчують школу першого ступеня, та за процесом навчання учнів 1-х класів, які розпочали навчання за новим програмами НУШ -1 (за програмою О.Я.Савченко). Особлива увага приділялася дотриманню учителями методик викладання за новими програмами - ранкові зустрічі, використання гри Лего, використання ІКТ при навчанні. Треба відмітити, що до грудня місяця 2018 року вчителі не використовувати проектор через відсутність комплектуючих сполучних дротів. Робота в групі проводилася без використання руху мобільних парт (мобільні парти отримали у жовтні 2018 ) через брак місця у класах.

Відвідували робочі та відкриті уроки в цих класах, проводилися зрізи знань учнів 4-х класів з математики, української мови, читання. Під особливим контролем був навчальний процес у проектних класах 1-А, 2-А ,Б, 3-А, 4-А(«Інтелект України»), 1-Б, 2-В, («Росток»). В 1-А, 2-А-Б, 3-А та 4-А, класах проводився щомісячний моніторинг навчальних досягнень учнів з проектних предметів. Відслідковувалась динаміка росту вмінь та навиків кожної дитини з читання, математики, української мови, з предмету навколишній світ. Результати таких спостережень показали, що переважна частина дітей засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях. Оцінка навчальних досягнень учнів перших класів здійснена вербально по рівнях.

Особлива увага зверталася вчителями початкових класів на вироблення навиків читання , так як навики швидкого, безпомилкового читання та розуміння тексту дуже впливають на вивчення української мови, особливо набуття грамотності, математики, природознавства та інших предметів.

Результати перевірки набутих компетентностей з української мови зведено у таблицю.

Компоненти навиків читання

1-Аклас, програма НПП «Інтелект України»,

24 учнів

1-Б

22 учнів

Програми НПП «Росток»

1-В

24учнів

1-Г

28 учнів

% якості

Уважно слухає і розуміє коротке висловлювання

24

22

20

28

95,9

Вступає в діалог

20

16

20

25

82,6

Дотримується правил спілкування

22

19

24

25

91,8

Висловлює свої спостереження

23

14

15

20

74,5

Знає всі літери абетки, читає і розуміє

19

22

21

25

88,7

Висловлює власне ставлення до прочитаного

21

16

20

18

76,5

Інтерес до читання

17

20

20

20

78,6

Називає і пише великі та малі літери

24

20

24

27

96,9

Пише під диктовку

24

20

17

25

87,8

Списує слова і речення з друкованого і рукописного тексту.

24

21

24

28

100

Учні 1-х класів показали такі результати по сформованості компетентності: з української мови : 80,6%, з математики – 81.6%

Я пізнаю світ- 80,6% Англійська мова – 69,4%

Моніторингові спостереження за роботою учителів та учнів показали, сучасні методики навчання за програмою НУШ дають гарні результати.

Якісним показником результатів навчальних досягнень учнів 4-х класів є державна підсумкова атестація, яка була проведена у школі 14 та 16 травня з математики та інтегрованого курсу українська мова та літературного читання відповідно до наказів МОН України, обласного управління та районного відділу освіти.

Всього

учнів викон. роботу

Високий

рівень

Всього

Достатній рівень

Всього

Середній рівень

Всього

Початковий рівень

Якісний рівень

89учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

4-А

22учні

8

5

2

15

68,2%

6

-

-

6

27,2

%

-

1

-

1

4,5%

95,4%

4-Б

27учнів

4

7

4

15

55,5%

2

4

3

9

33,3%

2

-

1

3

11,1%

88,8%

4-В

22учнів

1

3

4

8

36,4%

2

5

3

10

45,5%

2

1

1

4

18,8%

81,8%

4-Г

18учнів

1

1

6

8

44,4%

4

1

-

5

27,7%

1

-

4

5

27,5%

72,2%

Роботу за державну підсумкову атестацію з математики виконували 89 учні із 92 (96,7%), які навчаються у 4 класах.

Всього

учнів викон. роботу

Високий

рівень

Всього

Достатній рівень

Всього

Середній рівень

Всього

Початковий рівень

Якісний рівень

12

11

10

9

8

7

6

5

4

4-А

22учні

1

8

6

15

68,2%

2

1

4

7

31,8%

-

-

-

100

4-Б

27

учнів

-

5

5

10

37%

4

4

4

12

44,4%

6

1

-

7

26%

81,5

4-В

22

учні

4

2

3

9

40%

2

4

1

7

31,8%

4

2

-

6

27%

72,7

4-Г

18 учнів

-

-

4

4

22,2%

4

2

1

7

38,9%

5

-

2

7

39%

61,1

Узагальнені результати подано в таблиці.

За результатами ДПА з математики можна констатувати, що 96% четвертокласників успішно опанували програмовий матеріал з предмету, досягли базового рівня математичної підготовки.

Якісний показник здобутої початкової освіти з математики достатній – бали високого та достатнього рівнів 72-95%, що свідчить про засвоєння теоретичних знань та про сформовані вміння практично застосовувати знання із усіх розділів програми. Зазначені показники говорять про те, що переважна більшість четвертокласників здобули міцну основу для подальшого вивчення математики та інших дисциплін в основній школі.

З української мови у державній підсумковій атестації взяли участь із 89 учнів (96%). Зведені результати подано в таблиці.

В цілому результати дозволяють дійти висновку, що молодші школярі на виході з початкової школи оволоділи достатнім рівнем писемного мовлення, знань про мовні одиниці, явища, виявляють здатність застосовувати їх в ході виконання практичних завдань. Аналіз допущених помилок показав, що частина учнів не вміють визначати послідовність пунктів плану твору. А також виникають проблеми зі списуванням та виконанням граматичних прав - вставити пропущені орфограми.

В цілому на підставі вищезазначеного можна дійти висновку: учні 4-х класів оволоділи змістом математичної та мовної освіти на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти, що підтверджено результатами державної підсумкової атестації. У 1-4 класах закладено підгрунтя подальшого успішного здобуття освіти.

Вчителі початкових класів намагаються дати дітям всебічний розвиток, розвивати їх таланти та обдарованості, залучають до участі у різноманітних конкурсах, виставках районного , обласного, всеукраїнського рівня. Зокрема Міжнародний навчально-розвивальний конкурс «Кенгуру» під патронатом Львівського національного університету ім.. І.Я.Франка. та Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» (під патронатом ЛМГО «Львівський інститут освіти» ) дуже поширені серед учнів 2-4 класів.

В грі «Кенгуру», яка спрямована на розвиток математичних здібностей дитини, беруть участь 89 учнів нашої школи. Координатором гри серед учнів початкової школи є Микитюк Людмила Олексіївна. За результатами року діти отримали сертифікати різного рівня.

п/п

клас

Кіль-

-кість

учнів

Серифікат учасника

Сертифікат

достатнього

рівня- срібний

Сертифікат

високого

рівня - золотий

1

3-А

23

15

8

4

2

3-Б

17

11

5

1

3

3-В

15

14

1

-

4

3-Г

20

13

7

-

5

4-А

12

4

2

4

6

4-Б

24

14

8

2

7

4-В

15

12

3

-

8

4-Г

8

6

2

-

Учні нагороджені Похвальним листом у 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище учня.

4-А

11 учнів

Белоусова Тетяна, Біленко Вероніка, Бобко Марина, Веровий Іван, Войтик Надія, Ганущак Марія, Гарькава Маргарита, Горкуценко Єва-Марія, Лавриненко Катерина, Тальянська Анна, Янковська Людмила.

4-Б

8учнів

Дзюбенко Вероніка, Кошаленко Діана, Пащенко Крістіна, Рожановська Єлизавета, Сторчовий Ілля.

Веркопуло Макарій, Пашинський Максим, Попова Марія,

4-В

5 учнів

Палій Софія, Школьний Артем, Талалаєнко Тимофій, Задоя Вікторія, Хайдуков Ілля.

4-Г

3 учнів

Лук’янчук Марія, Костів Владисслав, Довбня Сергій

3-А

8 учнів

Гменщиков Олексій, Дмитруха Богдан, Жученкова Аріна, Макаренко Анастасія, Мартиненко Марія, Матушевська Даря, Путінцев Ілля, Семенюк Владислав

3-Б

3 учнів

Гончарук Владислав, Марінова Марія, Савчук Катерина

1 учень

Дольська Владислава

3-Г

5 учнів

Маєвський Володимир, Крижанівський Віталій, Діденко Вероніка, Петришина Олександра, Ткачук Карина.

Інформація про виховну роботу в Борівському ЗЗСО І-ІІІ ст. протягом 2018-2019 н.р.

Протягом 2018-2019 н.р. виховна робота в Борівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів велась згідно Програми виховної роботи з учнями школи І ступеня «Пізнаємо себе і світ навколо нас» та Програми виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів «У сузір’ї стати зіркою», затверджених педагогічною радою закладу.

Виховна робота – це щоденна робота класних керівників, педагогів-організаторів, шкільного психолога, заступника директора з виховної роботи. Поточна робота була організована таким чином:

- класні керівники щотижня проводили виховні години згідно затверджених планів класних керівників;

- щомісяця проводились збори учнів за паралелями, на яких узагальнювались досягнення учнів у навчанні, поведінці та інших аспектах шкільного життя;

- постійно відбувався контроль за відвідуванням учнями школи;

- проводились виховні заходи згідно з планом виховної роботи окремих класних колективів та школи;

- учні школи брали участь в конкурсах шкільного, районного, обласного та Всеукраїнського етапів;

- підвищення цікавості учнів до вивчення окремих предметів здійснювалось протягом предметних декад.

Важливою складовою виховної роботи в школі є робота з дітьми девіантної поведінки, що перебувають на внутрішкільному обліку. З такими учнями проводили виховні заходи класні керівники, шкільний психолог та соціальний педагог; проводилась робота з батьками, в разі потреби, до виховної роботи залучались соціальний працівник Борівської селищної ради та опікунська комісія при виконкомі Борівської селищної ради.

Підвищена педагогічна увага в ході виховного процесу приділялась дітям соціально незахищених груп: дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими потребами, дітям, сім’ї яких перебувають в складних життєвих обставинах.

Велику роль відіграє і організація самоврядування в школі. Основними напрямками виховної роботи з учнівськими колективами є:

· громадсько-патріотичний;

· господарсько-екологічний;

· спортивно-туристичний;

· культурно-масовий;

· навчально-шефський;

· інформаційно-профорієнтаційний.

Згідно з цими напрямками роботи планувалася робота і шкільного самоврядування. Є недоліки в організації чергування учнів та контролю всіх сторін життя школи з боку лідерів шкільного самоврядування.

Розвитку творчих здібностей сприяла створена в школі мережа гуртків, яка розподілилася таким чином:

· художньо-естетичного спрямування: «Моделювання іграшок-сувенірів Оліщевська Н.Д.; театрально-драматичний «Гармонія» - Моргунова Л.А., Колесник Н.Л., хореографічний «Лілея» - Білодід патріотично-краєзнавчого спрямування: «Пам’ять» - Чередниченко З.В.

· науково-технічні: «Різьблення по дереву – Мостовий Ю.В.;

· Туристично-краєзнавчий «Всюди буду» Гончарова Л.М.

· «Впевнений старт» - Голуб Л.Л., Корж К.І., Чужа О.В., Солопенко Л.М.

· «Основи наукової хімії» Тринчук О.О.

· «Джура» Верова Н.В.

Всього гуртковою роботою було охоплено 405 учнів.

- Протягом І семестру 2018/19 навчального року було проведено такі загальношкільні виховні заходи та акції:

- Акція «Квітка миру»;

- Районне свято «День учителя»;

- Свято козацької слави;

- Виставка учнівських робіт «Новорічний подарунок та український сувенір».

- Акція «Ліки для воїнів АТО»;

- Конкурс ведучих «Голос школи» серед учнів 8-10 класів.

Класні керівники та класоводи з своїми учнями провели численні екскурсії як в межах Київської області так і всією Україною (дані про екскурсії зафіксовано в класних журналах).

Учні школи та вчителі брали участь у конкурсах та різноманітних спортивних змаганнях. Результативність представлена в таблиці:

конкурс

учасник

керівник

результат

1

Фотоконкурс «Неосяжна моя, Україно!»

Веровий Іван 4а

Федько Юлія 2а

Задоя Вікторія 4в

Сторчовий Ілля 4б

Дорошенко Дарина 3г

Голуб Л.Л.

Щербатюк Н.В.

Чужа О.В.

Корж К.І.

Тітаренко О.М.

Лауреат обл.

І м.Районний етап

Ім.Районний етап

.Рай. етап

рай.етап

Ім. рай.етап

2

Козацький гарт

Команда учнів

Сладков С.А.

Обласний етап

3

Фотоконкурс «Моя Україна»

Фисина Каріна 1б

Задоя Вікторія 4в

(2 роботи)

Фисина Поліна 2г

Войтик Надія 4а

Брюхор Керим 4а

(2 роботи)

Веровий Іван 4а

Потапенко Карина 2б

Микитюк Л.О.

Чужа О.В.

Хоменко А.Р.

Голуб Л.Л.

Кізян О.П.

І м.Районний етап

Ім.Районний етап

Районний етап

І м. обл. етап

Районний етап

4

Конкурс малюнків „Твоє майбутнє – в твоїх руках»

Третяк Крістіна 7в

Бабарикіна Тетяна 8б

Кирсенко Яна 8б

Олішевська Н.Д

Ткаченко Г.В..

Районний етап

І м.Районний етап

І м.Районний етап

5

„Український сувенір”

Попович Вероніка 1б

Веселюк Давід 4б

Бєлоусова Марія 6а

Петренко Катерина 2б

Рязанова Мілена 4в

Богатиренко Віктор 8а

Микитюк Л.О.

Корж К.І.

Саковська Л.П.

Кізян О.П.

Чужа О.В.

Мостовий Ю.В.

рай. етап

Ім.Районний етап

Районний етап

І м.Районний етап

Ім.Районний етап

Районний етап

5

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

Луценко Л.М.

Шевельова Т.Л.

І м. рай. Етап

І м. рай. етап

6

Новорічна композиція

Федька Юлія 2а

Марінова Марія 3б

Лєдовськмй Даніїл 3а

Жук Марія 10б

Бєлоусова Тетяна 4а

Кріт Аліса 1-б

Юрківська Анна 6б

Павлова Крістіна 4б

Щербатюк Н.В.

Березянська О.П.

Коваль Н.І.

Олішевська НД.

Голуб Л.Л.

Микитюк Л.О.

Олішевська Н.Д.

Корж К.І.

Районний етап

Ім. районний етап

Ім. районний етап

районний етап

Ім. районний етап

Ім. районний етап

Районний етап

10

Обєднаймося ж , брати наші

Щербіна Крістіна 6б

Бабарикіна Тетяна 8б

Войтик Єлисей 7б

Матяш Марія 6в

Гербут Катерина 5б

Юрківська Анна 6б

Олішевська Н.Д.

Мостовий Ю.В.

Олішевська Н.Д.

Районний етап

Районний етап

І м.Районний етап

Ім.Районний етап

Ім.Районний етап

Районний етап

11

МАН

Тринчук Вероніка 11-Б

Тринчук О.О.

Обласний етап

Інформація про роботу пришкільного мовного табору «LANGUAGE BUTTERFLIES».

З 03 червня 2019 року по 14 червня 2019 в Борівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів працював літній мовний табір з денним перебуванням для учнів 3-8 класів «LANGUAGE BUTTERFLIES».

Відповідальними за організацію роботи мовного табору «LANGUAGE BUTTERFLIES» було призначено вчителів англійської мови

Ковбасюк Л.П.

Шамич Т.Г.

Орлову К.О.

Толстову Т.О.

Корнієнко М.Є.

Бенюх Н.Є.

Для учнів було проведено урочисте відкриття та закриття табору, забезпечено належну організацію дозвілля дітей. Учні перебували в таборі з 9.00-12.00 години.

Метою роботи мовного табору «LANGUAGE BUTTERFLIES» було розширення кругозору учнів та ознайомлення з відомостями за темами проектів над якими вони працювали. Щодня проводилися заходи з узагальнення та систематизації знань учнів з відповідних тем(словниковий запас, граматичні конструкції корисні у щоденному використанні). Заняття проводилися у формі ігор, інсценування ситуації, робота в групах, підготовка до захисту проектів.

Основним завданням для вчителів було виховання культури спілкування в учнів англійською мовою, висловлювання власних думок та поглядів, розкриття та розвиток творчих здібностей учнів.

Протягом 10 робочих днів мовного табору була проведена наступна робота:

03.06.2019 року – урочисте відкриття табору, вирішення організаційних моментів, обговорення плану роботи табору, розподіл учнів по загонах та оголошення їм теми проекту.

Також кожного дня проводилися багаточисельні, цікаві квести для учнів на різноманітні теми. Також відбувся пізнавальний похід по природничих місцях населеного пункту Борова.

13.06.2019 відбувся концерт присвячений захисту проектів.

14.06.2019 – аналіз та обговорення роботи літнього табору та урочиста лінійка присвячена закриттю мовного літнього табору “LANGUAGE BUTTERFLIES”.

Підсумовуючи нашу роботу можна сказати, що мета, яка була поставлена перед вчителями була досягнута. Школярі проводили дозвілля весело, розширювали світогляд, практикувалися у спілкуванні англійською мовою та використовували при цьому лексичний та граматичний матеріали. Реалізували учні себе також в творчих завданнях.

Інформація про підсумки проведення навчальної практики 2018-2019 н.р.

Згідно з методичними рекомендаціями міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, з 03 по 14 червня 2019 року в Борівському ЗЗСО І-ІІІ ст. проводилась навчально-екскурсійна практика.

1. 1-4 класи – 4 дні по 3 години.

2. 5-6 класи – 10 днів по 3 години.

3. 7-8 класи – 10 днів по 4 години.

4. 10 класи – 10 днів по 5 годин.

Більшість навчальних екскурсій були випереджувальними і проводились протягом навчального року. При виборі об’єктів для проведення екскурсій було враховано перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю „Моя країна – Україна”, визначених краєзнавчих, географічних, етнографічних, та історичних об’єктів і туристсько-краєзнавчих екскурсійних маршрутів, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 06.04.2006 № 286.

Учні відвідали такі екскурсійні об’єкти:

клас

Класний керівник

Тематика екскурсій

1

Луценко Л.М.

Екскурсія на фабрику ялинкових прикрас м. Клавдієво

Екскурсія на хлібокомбінат Кулиничі

2

Микитюк Л.О.

Екскурсія до Київського планетарію «Зустріч із зоряними жителями»

Театр ім Франка вистава «Мама сказала ні»

3

Шуляк В.А.

Екскурсія до планетарію «Сонячна система»

Екскурсія в шкільну світлицю

Відвідування пізнавально-розважальної програми «Подорож на Мадагаскар»

Екскурсія на страусину ферму с. Ясногородка

4

Гербут Н.П.

Екскурсія до планетарію «Сонячна система»

Екскурсія в шкільну світлицю

Відвідування пізнавально-розважальної програми «Подорож на Мадагаскар»

Екскурсія до Міста професій

Екскурсія до музею під відкритим небом Пірогово

5

Собченко Н.В.

Екскурсія до парку «Природа навколо нас»

Пішохідна екскурсія селищем

Екскурсія на фабрику ялинкових прикрас м. Клавдієво

Екскурсія «Спостереження за рослинами і тваринами свого краю»

Екскурсія до парку «12 місяців»

6

Кізян О.П.

Екскурсія до Музею авіації

Вистава «Мама сказала ні» театр ім. Франка

Екскурсія в зоопарк «12 місяців»

Екскурсія до музею під відкритим небом Пирогово

7

Кондратенко Л.П.

Екскурсія до шкільного музею

Екскурсія до краєзнавчого музею м. Фастів

Екскурсія до Ігроленду м. Київ

Екскурсія до місцевої водойми

8

Хоменко А.Р.

Навчальна екскурсія до шкільного музею

Навчальна екскурсія до місцевого Навчальна екскурсія до шкільного музею

Навчальна екскурсія до місцевого лісу

Навчальна екскурсіялісу

Навчальна екскурсія до меморіалу Другої світової війни

9

Коваль Н.І.

Екскурсія в музей авіації

Екскурсія до ТЮГ м. Київ, вистава «Новорічні фантазії»

Екскурсія до ТЮГ м. Київ, вистава «Поліанна»

Екскурсія рідним селищем «Моя мала Батьківщина»

10

Березянська О.П.

Екскурсія в музей авіації

Екскурсія до ТЮГ м. Київ, вистава «Новорічні фантазії»

Екскурсія до ТЮГ м. Київ, вистава «Поліанна»

Екскурсія рідним селищем «Моя мала Батьківщина»

11

Сімороз І.О.

Екскурсія до Київського планетарію

Екскурсія до Київського цирку

Екскурсія до Укртелерадіо, м. Київ

Екскурсія до Плесецького лісництва

Екскурсія ландшафтами рідного краю

12

Тітаренко О.М.

Екскурсія в музей авіації

Екскурсія до ТЮГ м. Київ, вистава «Мама сказала ні»»

Екскурсія до пізнавально-розважального центру «Місто професій»

Екскурсія до музею під відкритим небом Пирогово

13

Голуб Л.Л.

Екскурсія до місцевого лісу

Екскурсія на фабрику ялинкових іграшок с. Клавдієво

Екскурсія до театру м. Київ

Екскурсія до Ігроленду

Екскурсія селищем

14

Корж К.І.

Екскурсія до планетарію «Сонячна система»

Екскурсія по місцевості «Сторони горизонту»

Відвідування пізнавально-розважальної програми «Подорож на Мадагаскар»

Екскурсія до розважального центру Караван

Екскурсія до ландшафтного парку с. Ковалівка

15

Чужа О.В.

Екскурсія до планетарію «Сонячна система»

Екскурсія в шкільну світлицю

Відвідування пізнавально-розважальної програми «Подорож на Мадагаскар»

Екскурсія по місцевості «Сторони горизонту»

Екскурсія до парку Ігроленд м. Київ

16

Солопенко Л.В.

Екскурсія до планетарію «Сонячна система»

Екскурсія до музею авіації м. Київ

Відвідування пізнавально-розважальної програми «Подорож на Мадагаскар»

Екскурсія по місцевості «Сторони горизонту»

Екскурсія до парку Ігроленд м. Київ

17

Корень Л.В.

Екскурсія до музею авіації

Екскурсія м. Київ

Екскурсія до редакції журналу «Пізнайко»

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія на фабрику Рудь

Екскурсія ландшафти Житомирщини

18

Зоренко О.В.

Пішохідна екскурсія історичним Києвом

«Козацький квест» м. Київ

Екскурсія до НСК Олімпійський м. Київ

Вивчення екосистеми Борової

Пішохідна екскурсія Одесою

Екскурсія до Одеських катакомб

Екскурсія пляжами Одеси

19

Вєрова М.В.

Екскурсія до театру Саксаганського м. Біла Церква

Екскурсія екосистемою Борової

Краєзнавчі походи місцевим лісом, гаєм, берегом річки

20

Півень К.І.

Екскурсія до Київської обсерваторії

Екскурсія до Національного авіаційного університету

Екскурсія до театру ім. Саксаганського м. Біло Церква

Екскурсія до етнографічного центру Бузове

Екскурсія до оранжереї цитрусових рослин

Екскурсія ландшафтами рідного краю

21

Саковська Л.П.

Пішохідна екскурсія історичним Києвом

«Козацький квест» м. Київ

Екскурсія до НСК Олімпійський м. Київ

Вивчення екосистеми Борової

Пішохідна екскурсія Одесою

Екскурсія до Одеських катакомб

Екскурсія пляжами Одеси

22

Олішевська Н.Д.

Екскурсія на завод «Кока-Кола»

Екскурсія до етнографічного комплексу с. Бузове

Екскурсія до бананової та тропічної теплиць с. Бузове

Екскурсія до зоопарку свійських тварин

Екскурсія до гаю «Козацька каша»

Відвідування майстеркласу з виготовлення свічок

23

Бенюх Н.Є.

Екскурсія до місцевого лісу

Екскурсія до будинку Ратніка

Екскурсія історичними місцями Києва

Екскурсія на фабрику Меркс

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія «Європейські різдвяні свята» м. Київ

Екскурсія до лісу «Козацькі забави»

24

Прус С.В.

Екскурсія до Національного парку Межигір’я

Екскурсія до м. Житомир

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до Ботанічного саду м. Київ

Екскурсія Фастівщиною. «Ландшафти рідного краю»

25

Толстова Т.О.

Екскурсія до Національного парку Межигір’я

Екскурсія до м. Житомир

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до Ботанічного саду м. Київ

Екскурсія Фастівщиною. «Ландшафти рідного краю»

26

Ждан Л.І.

Екскурсія до м. Житомир

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до нового українського європейського села Ковалівка

Екскурсія до театру ім. Саксаганського м. Біла Церква

Екскурсія до м. Львів

27

Станкевич Л.В.

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до нового українського європейського села Ковалівка

Екскурсія «Вивчення ландшафтів рідного краю»

28

Ткаченко Г.В.

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до нового українського європейського села Ковалівка

Екскурсія «Вивчення ландшафтів рідного краю»

Екскурсія до кінотеатру м. Київ

Екскурсія до будинку Ратніка

29

Даценко Т.М.

Екскурсія до Драматичного театру ім. Франка м. Київ

Екскурсія до природничого музею м. Київ

Екскурсія на завод Рудь

Екскурсія до музею космонавтики м. Житомир

Екскурсія до м. Одеса

30

10а

Оберемок І.М.

Екскурсія до театру ім. Саксаганського м. Біла Церква

Екскурсія до м. Ужгород

Екскурсія «Сакура в Ужгороді»

Екскурсія історичними пам’ятками Закарпаття

Екскурсія до замку Паланок в м. Мукачеве

31

10б

Братко І.І.

Екскурсія до Верховної Ради України

Екскурсія до м. Ужгород

Екскурсія «Сакура в Ужгороді»

Екскурсія історичними пам’ятками Закарпаття

Екскурсія до замку Паланок в м. Мукачеве

Екскурсія до м. Львів

Загалом план навчально-екскурсійної практики виконано, про що класоводи та класні керівники зробили відповідні записи в журналах.

Фінансовий звіт по Борівському ЗЗСО І-ІІІ ст. за звітній період з 01.01.2019 по 31.05.2019 року

1. Згідно листа дитячо-юнацької спортивної школи Фастівської РДА, за погодженням відділу освіти Фастівської РДА, на базі школи працює відділення школи з панкратіону ( тренер Чернишенко О.І.)

На благодійній основі школі було передано актами - прийому передачі матеріальні цінності на суми:

за період з 30.01.2019 по 30.04.2019 року - 1 106.30 грн.

за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 року - 737,50 грн.

2. З фонду БГО «Довіра» в період з 01.01.2019 по 30.05.2019 року кошти не використовувалися.

В.о. директора закладу В.Білодід .

Кiлькiсть переглядiв: 155

Коментарi