день 1-А 1-Б 1-В 1-Г 2-А 2-Б 2-В 2-Г 3-А 3-Б 3-В 3-Г 4-А 4-Б 4-В 4-Г
понед Англ. Читан. Читан. Читан. Укр.м Укр.м Укр.м Укр.м Укр.м Читан. Читан. Читан. Читан. Читан. Матем Читан.
Матем Матем Матем Фіз.к Читан. Читан. Читан. Читан. Англ. Матем Матем Матем Матем Матем Англ. Матем
Читан. Англ. Укр.м Матем Матем. Матем. Матем. Матем. Матем Укр.м Укр.м Укр.м Укр.м Муз.м Укр.м Укр.м
Укр.м Укр.м Фізкуль. Укр.м Л. і світ Навч.р Муз.м Обр.м Читан. Англ. Фізк. Прир. Фізк. Укр..м Читан. Прир.
Нав.раз Фізкуль Прир. Фізк. Фізк. Фізк. Фізк. Нав.р Фізк. Муз.м Фізк. Мист. Фізк. Фізк. Фізк.
вівто Читан. Інфор. Читан. Читан. Англ. Укр.м Читан. Читан. Матем Укр.м Прир. Читан. Англ. Прир. Англ. Чит.
Матем Матем Матем Матем Укр.м Матем Матем Інфор. Англ. Матем Укр.м Матем Матем Матем матем Англ.
Укр.м Читан. Прир. Укр.м Матем Читан. Укр.м Матем Фіз.к Прир. Матем Інфор Укр.м Англ. Прир. Укр.м
Навч .р Укр.м Обр.м Осн.зд. Читан. Л. і світ Навк.св Укр.м Укр.м Я у св. інфор Англ. Л. і св Тр.н Обр.м Матем
Фізкуль. Навк.св. Фіз.к Навч .р Фіз.к Осн.зд. Муз.м Осн./тр Тр.н. Тр.н. Обр.м Інфор. Фіз.к
сере Читан. Читан. Читан. Читан. Англ. Укр.м Інфор. Фізк. Читан. Англ. Фіз.к Укр.м Укр.м читан Укр.м Укр.м
Матем Матем Матем Укр.м Укр.м Матем Матем Укр.м Матем Матем Англ. Обр.м Англ. Матем Матем інфор
Укр.м Укр.м Укр.м Матем Матем Англ. Укр.м Англ. Укр.м читан Матем Англ. Матем Укр.м інфор Матем
Мистец. Обр.м Муз.м Труд.н Читан. Читан. Читан. Прир. Л. і св інфор Я у св. Ос.зд. Англ. Обр.м читан читан
Фізкуль Муз.м Інфор. Навч.р Фізк. Англ. Фіз.к Фіз.к Фіз.к Фіз.к Фіз.к
четвер Матем. Навк.св. Англ. природ Л. і світ Л. і світ Матем Осн.зд. Читан Прир. Прир. Прир. Укр.м Фіз.к Укр.м Прир.
Англ. Осн.зд. Прир. Фіз.к еврика еврика Навк.с Матем Л. і св Укр.м Укр.м Укр.м Л.і св. Я у св. Прир. Я у св.
Навч.р Труд.н. Осн.зд. Англ. Осн./тр. Англ. Обр.м Труд.н. Навч .р Осн.зд. Осн.зд. Муз.м Фіз.к Укр.м Осн.зд. Осн.зд.
Мистецт Фіз.к Труд.н. Обр.м Мистец. Осн./тр Англ. Муз.м еврика Муз.м Фіз.к Я у св. еврика Осн.з. Тр.н Тр.н
Осн./тр. Фізкуль мистец Труд.н. Мист. Фіз.к Фіз.к Англ.
пятниця Читан. Читан. Читан. Муз.м Матем Укр.м/ч Англ. Укр.м Л. і св Укр.м Читан. Читан. Інфор. Читан. Читан. Укр.м
Англ. Матем Матем Укр.м Англ. Інформ Навк.с Матем Матем. Матем Матем Матем Читан. Матем Матем Матем
Укр.м Укр.м Укр.м Матем Укр.м/ч Англ. Матем Англ. читан Фіз.к Укр.м Укр.м Матем Укр.м Укр.м Обр.м
Навч.р Фіз.к Фіз.к. Читан. Навч.р Матем. Укр.м Прир. Фіз.к Читан Англ. Тр.н Англ. Фіз.к. Я у св. Фіз.к
Фіз.к. Фізкуль. Фізкуль. Фізкуль. Фізкуль. Інфор. Обр.м Обр.м Л.і св. Англ. Муз.м Муз.м
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А
Понеділок Навколишній світ Математика Німецька мова Українська мова Англійська мова Математика Біологія
Математика Німецька мова Українська мова Математика Біологія Російська мова Мистецтво
Німецька мова Українська мова Математика Еврика Навколишній світ Українська мова Фізика
Українська мова Англійська мова Українська літ. Німецька мова Математика Зарубіжна літ. Алгебра
Українська літ. Зарубіжна літ. Англійська мова Історія Фізична культура Українська літ. Німецька мова
Англійська мова Природознавство Зарубіжна літ. Фізична культура Навколишній світ Англійська мова Українська літ.
Фізична культура Основи менеджм.
Фізична культура
Вівторок Образотворче м. Українська мова Українська мова Географія Українська мова Українська мова Фізика
Математика Англійська мова Історія Історія Фізична культура Математика Інформатика
Навколишній світ Історія Образотворче м. Математика Українська літ. Англійська мова Англійська мова
Англійська мова Образотворче м. Математика Англійська мова Математика Російська мова Геометрія
Українська мова Математика Фізична культура Українська мова Історія Українська літ. Еврика
Історія Українська літ. Англійська мова Українська літ. Англійська мова Фізична культура Хімія
Інформатика Зарубіжна літ. Англійська мова
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А
Середа Українська мова Інформатика Українська мова Географія Українська мова Історія Українська мова
Зарубіжна літ. Українська мова Природознавство Біологія Англійська мова Математика Історія
Фізична культура Англійська мова Фізична культура Математика Математика Англійська мова Географія
Англійська мова Фізична культура Музика Німецька мова Історія Зарубіжна літ. Алгебра
Музика Зарубіжна літ. Англійська мова Зарубіжна літ. Німецька мова Фізична культура Українська літ.
Математика Музика Інформатика Англійська мова Навколишній світ Трудове навчання Зарубіжна літ.
Математика Інформатика Трудове навчання Англійська мова
Четвер Математика Математика Українська мова Українська мова Українська мова Мистецтво Фізична культура
Трудове навчання Українська літ. Фізична культура Фізична культура Математика Географія Біологія
Трудове навчання Природознавство Математика Українська літ. Фізична культура Біологія Українська мова
Навколишній світ Українська мова Основи здоров'я Математика Основи здоров'я Інформатика Хімія
Інформатика Фізична культура Українська літ. Англійська мова Навколишній світ Українська літ. Історія
Фізична культура Основи здоров'я Зарубіжна літ. Мистецтво Українська літ. Історія Еврика
Англійська мова Музика Основи здоров'я Трудове навчання
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А
П'ятниця Основи здоров'я Математика Німецька мова Трудове навчання Українська мова Математика Англійська мова
Математика Німецька мова Природознавство Українська літ. Біологія Фізична культура Зарубіжна літ.
Українська мова Фізична культура Математика Еврика Німецька мова Українська мова Географія
Німецька мова Трудове навчання Трудове навчання Зарубіжна літ. Математика Музика Геометрія
Навколишній світ Трудове навчання Трудове навчання Фізична культура Зарубіжна літ. Біологія Англійська мова
Українська літ. Біологія Трудове навчання Географія Фізична культура
Зарубіжна літ. Англійська мова Трудове навчання Німецька мова
7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 8-Г 9-А
Понеділок Алгебра Інформатика Зарубіжна літ. Українська мова Українська мова Інформатика Геометрія
Географія Українська мова Українська мова Англійська мова Російська мова Алгебра Історія
Українська мова Російська мова Всесвітня історія Російська мова Алгебра Хімія Англійська мова
Фізична культура Географія Хімія Історія Російська мова Українська мова Фізична культура
Геометрія Англійська мова Фізика Хімія Українська літ. Географія Біологія
Російська мова Алгебра Фізична культура Інформатика Історія Українська літ. Фізика
Основи здоров'я Мистецтво Біологія Географія Зарубіжна літ.
Вівторок Географія Геометрія Геометрія Фізична культура Фізика Всесвітня історія Англійська мова
Алгебра Зарубіжна літ. Англійська мова Географія Фізична культура Біологія Українська мова
Фізика Російська мова Українська мова Біологія Українська мова Українська мова Хімія
Інформатика Українська мова Українська літ. Історія Англійська мова Історія України Хімія
Англійська мова Англійська мова Історія Геометрія Трудове навчання Фізична культура Інформатика
Українська мова Трудове навчання Інформатика Англійська мова Біологія Геометрія Зарубіжна літ.
Фізична культура Географія Історія Історія України Фізична культура
7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 8-Г 9-А
Середа Геометрія Образотворче м. Алгебра Українська літ. Географія Англійська мова Фізика
Музика Біологія Англійська мова Фізика Алгебра Інформатика Алгебра
Малювання Історія Українська літ. Інформатика Хімія Російська мова Біологія
Зарубіжна літ. Фізична культура Фізика Алгебра Англійська мова Біологія Українська літ.
Біологія Алгебра Алгебра Фізична культура Історія Фізика Інформатика
Українська літ. Зарубіжна літ. Історія Біологія Фізична культура Хімія Алгебра
Біологія Фізична культура Мистецтво Історія Англійська мова Біологія
Четвер Хімія Всесвітня історія Алгебра Російська мова Фізика Фізична культура Українська мова
Українська мова Хімія Алгебра Зарубіжна літ. Інформатика Фізика Українська літ.
Історія Фізика Хімія Фізична культура Інформатика Українська мова Алгебра
Фізична культура Українська мова Біологія Зарубіжна літ. Географія Художня культура Правознавство
Біологія Фізична культура Зарубіжна літ. Українська мова Мистецтво Основи здоров'я Алгебра
Українська літ. Українська літ. Трудове навчання Хімія Основи здоров'я Технології Історія
Історія Інформатика Українська літ. Фізична культура Технології
7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 8-Г 9-А
П'ятниця Російська мова Геометрія Біологія Фізика Хімія Російська мова Географія
Зарубіжна літ. Фізика Геометрія Алгебра Українська літ. Англійська мова Географія
Фізична культура Музика Географія Геометрія Англійська мова Зарубіжна літ. Фізика
Фізика Основи здоров'я Фізична культура Географія Зарубіжна літ. Алгебра Англійська мова
Англійська мова Українська мова Фізика Англійська мова Зарубіжна літ. Геометрія Геометрія
Трудове навчання Англійська мова Хімія Основи здоров'я Геометрія Зарубіжна літ. Фізична культура
Географія Англійська мова Технології Фізична культура Основи здоров'я
Основи здоров'я Мистецтво
9-Б 9-В 10-А 10-Б 11-А 11-Б
Понеділок Російська мова Мистецтво Хімія Правознавство Англійська мова Захист Вітчизни
Алгебра Інформатика Хімія Українська мова Англійська мова Захист Вітчизни
Фізична культура Російська мова Захист Вітчизни Англійська мова Українська мова Економіка
Інформатика Алгебра Українська мова Біологія Алгебра Українська літ.
Інформатика Геометрія Українська мова Зарубіжна літ. Екологія Біологія
Геометрія Історія Українська літ. Біологія Українська мова Екологія
Англійська мова Фізична культура Інформатика Захист Вітчизни Зарубіжна літ.
Вівторок Хімія Правознавство Фізична культура Алгебра Зарубіжна літ. Інформатика
Хімія Українська мова Англійська мова Географія Українська літ. Фізика
Фізична культура Зарубіжна літ. Географія Геометрія Геометрія Зарубіжна літ.
Географія Українська літ. Географія Українська літ. Захист Вітчизни Фізика
Українська мова Хімія Зарубіжна літ. Фізика Захист Вітчизни Англійська мова
Алгебра Географія Правознавство Фізика Геометрія Англійська мова
Фізика Англійська мова Біологія Українська літ.
9-Б 9-В 10-А 10-Б 11-А 11-Б
Середа Біологія Правознавство Фізика Хімія Історія Англійська мова
Історія Технології Зарубіжна літ. Фізична культура Фізична культура Хімія
Зарубіжна літ. Фізика Біологія Художня культура Історія Геометрія
Технології Біологія Українська літ. Хімія Інформатика Історія
Правознавство Англійська мова Українська літ. Технології Історія Хімія
Англійська мова Зарубіжна літ. Англійська мова Історія Астрономія Геометрія
Основи здоров'я Фізика Зарубіжна літ. Зарубіжна літ.
Фізична культура
Четвер Географія Інформатика Історія Українська мова Українська мова Англійська мова
Українська мова Історія Художня культура Алгебра Біологія Історія
Російська мова Українська літ. Українська літ. Історія Українська мова Українська мова
Фізична культура Українська мова Алгебра Зарубіжна літ. Фізика Історія
Фізика Російська мова Українська мова Геометрія Технології Англійська мова
Геометрія Географія Українська мова Інформатика Фізика Фізична культура
Зарубіжна літ. Біологія Фізика Захист Вітчизни Економіка
9-Б 9-В 10-А 10-Б 11-А 11-Б
П'ятниця Англійська мова Фізична культура Історія Фізична культура Англійська мова Українська мова
Українська літ. Хімія Геометрія Історія Фізична культура Технології
Біологія Фізика Технології Англійська мова Хімія Зарубіжна літ.
Історія Англійська мова Геометрія Географія Українська літ. Фізична культура
Фізика Алгебра Історія Англійська мова Хімія Українська літ.
Мистецтво Геометрія Англійська мова Українська літ. Українська літ. Астрономія
Українська літ. Основи здоров'я Фізична культура Фізика Англійська мова Алгебра
Кiлькiсть переглядiв: 322

Коментарi